BEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem.
Specjaliści w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego pełnić mogą cztery podstawowe role: doradców, projektantów, testerów oraz analityków. Pierwsza z ról polega na doradzaniu klientom w zakresie polityki i strategii bezpieczeństwa w danej organizacji oraz na przeprowadzaniu oceny ryzyka w celu ustalenia stopnia narażenia organizacji na zagrożenia cybernetyczne.
Druga z ról polega na projektowaniu i budowaniu systemów IT w taki sposób, aby pozostały one odporne na zagrożenia
z cyberprzestrzeni. Testerzy natomiast to specjaliści w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury oraz aplikacji, którzy za pomocą testów penetracyjnych symulują realne scenariusze ataków w celu wykrycia zagrożeń dla systemów IT klienta. Ostatnia z ról to analitycy, czyli eksperci w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego, którzy monitorują systemy informatyczne pod kątem aktywnych oznak ataku. Mogą oni pracować w centrum operacji bezpieczeństwa (SOC). W kryminalistyce cyfrowej badają zaatakowane systemy cyfrowe lub komputery klientów w celu wykrycia sposobu działania hakerów oraz odtworzenia ich ataku, aby uzyskać o nich jak najwięcej informacji.

 

Po kierunku Cyberbezpieczeństwo będziesz specjalistą w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego, co Pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w takich podmiotach jak:

 • dostawcy sieci;
 • instytucje rządowe;
 • instytucje finansowe, np. banki;
 • linie lotnicze;
 • firmy doradcza w zakresie bezpieczeństwa;
 • każda duża organizacja.

W programie studiów m. in.:

 • środowisko Cyber Oficera czyli zapoznanie z architekturą sytemu UNIX, następnie skupienie się na sieciach komputerowych i protokołach komunikacyjnych;
 • bezpieczeństwo sieci komputerowej oraz aplikacji Webowych;
 • omówienie znanych szyfrów oraz protokołów kryptograficznych;
 • testy penetracyjne;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • proces wzmacniania pod kątem bezpieczeństwa standardowej konfiguracji systemu operacyjnego oraz popularnych usług.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w komórkach bezpieczeństwa IT organizacji;
 • absolwentów kierunków, takich jak: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne; Bezpieczeństwo publiczne, kierunki informatyczne oraz techniczne;
 • osób, pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę, oraz doskonalić umiejętności i kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł;  semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: