SPECJALISTYCZNE

Coaching i doradztwo zawodowe

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Coaching i doradztwo zawodowe uzupełnią dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej.

 

Dzięki studiom podyplomowym Coaching i doradztwo zawodowe zdobędziesz poszerzoną, praktyczną wiedzę z zakresu:

 • metodyki pracy doradczej (w zakresie związanym z wyborem ścieżki edukacji, zawodu, jak również reorientacją zawodową)
 • prawa pracy
 • metod diagnostyki potencjału kandydata
 • metod analizy rynku pracy i przewidywania trendów w tym zakresie.

Rozwiniesz także umiejętność udzielania pomocy indywidualnej i grupowej w zakresie tworzenia własnej ścieżki kariery i rozwoju, autoprezentacji, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy związanych z rozwijaniem kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Studia podyplomowe Coaching i doradztwo zawodowe pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje, dzięki którym możesz założyć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w takich instytucjach jak:

 

 • szkoły średnie
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • urzędy pracy
 • akademickie biura karier
 • placówki pomocy publicznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, Ochotnicze Hufce Pracy itp.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Coaching i doradztwo zawodowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), którzy:

 • pracują lub zamierzają pracować w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach wspierających wybór odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
 • mają już doświadczenie związane z doradztwem zawodowym i chcą doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu spotkań indywidualnych i grupowych z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, bezrobotnymi oraz niepełnosprawnymi
 • są zainteresowani własnym rozwojem zawodowym,
 • chcą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Coaching i doradztwo zawodowe jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł;  semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: