ZOMROWSKI Sławomir

strażak

Absolwent bezpieczeństwa publicznego na Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach. Jest ojcem dwóch wspaniałych córek i szczęśliwym mężem. Od zawsze fascynował go mundur. Najmłodsze lata spędził w harcerstwie i właśnie wtedy polubił pracę z ludźmi i dla ludzi. Pracę zawodową rozpoczął od służby w Policji, gdzie przepracował wiele lat. Aktualnie zajmuje się handlem, pracując w branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Po pracy wspiera lokalne inicjatywy oraz służy w Ochotniczej Straży Pożarnej Bartąg. Jako strażak pomaga potrzebującym. Jest również inicjatorem akcji  „Strażacy z Bartąga uczą pomagać”, polegającej na szkoleniu dzieci i seniorów z zakresu pierwszej pomocy. Charakteryzuje go niezwykły profesjonalizm. Wybrał studia na specjalności ratownictwo medyczne, aby rozwinąć wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym. Umiejętności te wykorzystuje na co dzień, będąc strażakiem. Za osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim oraz bardzo dobre wyniki w nauce został nagrodzony stypendium Rektora.