ŻÓŁTOWSKI Karol

Absolwent studiów licencjackich w Giżycku na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne, ukończył również technikum handlowe. W życiu osobistym jego mocne strony to dobra organizacja czasu i pracy, komunikatywność, serdeczność, chęć ciągłego podejmowania nowych wyzwań. Dzięki studiom podniósł swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.