ORŁOWSKI Krzysztof

Absolwent studiów magisterskich na wydziale w Gdańsku, kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Uczestniczy w pracach społecznych, polegających na niesieniu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu w aresztach śledczych i więzieniach. Terapie uzależnień są tematyką, należącą do głównej sfery jego zainteresowań.