LINART Krzysztof

Absolwent studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Studia ukończył w 2018 roku. Po ukończeniu studiów przez rok pełnił służby  w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Po zakończeniu przygody z wojskiem rozpoczął studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej, które ukończył w bieżącym. Studia oraz służbę w WOT przez cały czas łączył z pracą zawodową. Obecnie jest urzędnikiem jednego z Wągrowieckich Zakładów Budżetowych.

Największą pasją Krzysztofa są górskie wędrówki.