KRAWCZYK Małgorzata

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych w Poznaniu, studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne i psychologia oraz studiów magisterskich z psychologii o specjalności psychologia kliniczna.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa między innymi w III Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa w 2017 r. w Toruniu, gdzie poruszyła temat bezpieczeństwa migrantów z Ukrainy pracujących w Polsce, Pedagogice i Psychologii w Rozwiązywaniu Problemów Współczesnego Człowieka w 2018 r. w Poznaniu gdzie omówiła szanse na normalne życie osób niepełnosprawnych, w które angażuje się Wolsztyńskie Stowarzyszenie „Razem łatwiej”, V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne w 2018 r. w Giżycku wygłaszając referat na temat zagrożenia  zdrowia psychicznego migrantów z Ukrainy w Polsce, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo – Wielorakie perspektywy w 2018 r. w Zakopanem analizując wybrane przestępstwa kryminalne w województwie wielkopolskim, VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interpersonalne w 2019 r.  w Giżycku przedstawiając styl życia w środowisku wiejskim, Konferencji Psychologii Stosowanej w 2020 r. w Poznaniu wygłaszając referat pt.: Wpływ czynników organizacyjnych na poczucie satysfakcji zawodowej wśród pracowników fizycznych wybranych zakładów produkcyjnych z terenu Wielkopolski”

Swoje publikacje wydała w trzech monografiach wydanych przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu: „Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne” pod redakcją naukową H. Marek i E. Szymańskiej, „W Trosce o Bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia” pod redakcją naukową H. Marek, M. Trendowicz i A. Zduniak oraz  „Bezpieczeństwo i Edukacja” pod redakcją naukową A. Skrabacz.

Uczestniczyła w szkoleniach „Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof”, „Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w wypadkach, katastrofach, zamachach terrorystycznych” oraz „Podstawy seksuologii”.

Od 2021 roku jest pracownikiem dydaktycznym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

W planach ma dalszy rozwój osobisty oraz zawodowy, między innymi przygotowuje się do wydania książki dla dzieci.