KOWALSKA Żaneta

W czerwcu 2012 roku ukończyła Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa, zdobywając tytuł licencjata na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Tematem pracy licencjackiej była: “Analiza porównawcza uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów osobowych w Poznaniu”. Następnie kontynuowała naukę na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, specjalność: Ergonomia Bezpieczeństwa Pracy. Pod opieką dr. M. Butlewskiego obroniła pracę magisterską pt. “Analiza metod ustalania przyczyn wypadków przy pracy na wybranych przykładach” i uzyskałam tytuł magistra.

Prywatnie ceni sobie pozytywne myślenie połączone z poczuciem humoru, a także aktywne nastawienie do życia. Wśród jej zainteresowań sportowych znajdują się treningi siłowe oraz piłka nożna, także w wersji kobiecej.