CHMIELIŃSKI Marcin

Absolwent studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gliwicach. W 2014 roku ukończył szkołę o profilu ekonomiczno-usługowym w Gliwicach. Aktywnie uczestniczył w życiu Wydziału. Brał udział w organizacji I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja Elit XXI wieku”, która odbyła się w Gliwicach we wrześniu 2015 r., a której tematem przewodnim było „Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Był zaangażowany  w akcje charytatywne Uczelni.