BIERAS Arkadiusz

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku: resocjalizacja i socjoterapia oraz studia licencjackie na kierunku: bezpieczeństwo narodowe. Magister zarządzania i dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Od 2009 roku funkcjonariusz Służby Więziennej. W latach 2014-2019 kierownik ds. bezpieczeństwa przy realizacji trasy koncertowej „Męskie Granie”, a od 2018 roku wykładowca na wydziale studiów społecznych w Gliwicach WSB w Poznania.

Autor publikacji pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zamieszczonej w „Przeglądzie Naukowo-Metodycznym”, Poznań 2019 t. 42.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską Akademii Sztuki Wojennej w 2017 roku zajął III miejsce. W 2019 roku odznaczony przez ministra zdrowia orderem „Zasłużonego dla zdrowia narodu”