KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce

OPIS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką problematyki zwalczania zorganizowanej przestępczości. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się
z organizacją systemu zwalczania zorganizowanej przestępczości w Polsce oraz współczesnymi zagrożeniami przestępczością zorganizowaną.

 

Program szkolenia:

POJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

 • Geneza przestępczości zorganizowanej
 • Przegląd definicji
 • Struktury zorganizowanej przestępczości w Polsce

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ

 • Zorganizowane przestępczość kryminalna
 • Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
 • Zorganizowana przestępczość ekonomiczna

SYSTEM ZWALCZANIA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI

 • Problematyka przepisów prawnych
 • Organy i formacje zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej
 • Współpraca międzynarodowa

 

Metody pracy:

 • case study
 • dyskusja

 

Prowadzący:

dr Marcin Kulas

 • doktor nauk społecznych
 • wykładowca akademicki

 

Ponad 23-służba w Policji, w strukturach kryminalnych, włącznie z pracą w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Specjalizował się w problematyce zwalczania zorganizowanej przestępczości, kryminalistyce, kryminologii oraz pracy operacyjnej. Był członkiem Zespołu ds. opracowania metodyki zapobiegania
i działania w przypadkach uprowadzenia osób
– powołanego przez Prokuratora Generalnego, Szefa ABW oraz Komendanta Głównego Policji. Podstawowym efektem pracy zespołu stało się przygotowanie „Metodyki postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika”, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Od 6 lat prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych oraz i szkolenia z zakresu problematyki bezpieczeństwa

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę   i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

MIEJSCE I TERMIN

Termin: w trakcie ustaleń – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki

Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

CENA

130 zł (studenci, absolwenci i pracownicy WSB)

150 zł (osoby spoza Uczelni)

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę  i umiejętności oraz materiały szkoleniowe.

REKRUTACJA

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie. Wymaga to od uczestnika przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected].

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,

Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

NIP: 7781423778

Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT:

Tel: 61 8 510 518//e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy