KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych

OPIS

Wypalenie zawodowe powstaje w wyniku występowania długotrwałego stresu w miejscu pracy, wyczerpania psychicznego i fizycznego, związanego z wykonywaną pracą zawodową. Najczęściej pojawia się u osób, które początkowo charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, entuzjazmu i zaangażowania. Syndrom wypalenia zawodowego często dotyka funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy działają w sytuacji ekstremalnego bądź przewlekłego stresu,  w kontakcie z innymi osobami.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące:

– rozpoznawania objawów wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy służb mundurowych;

– oceny przyczyn wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służb mundurowych;

– zwiększenia efektywności działań, podejmowanych w związku z problemem wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy służb mundurowych;

– usprawnienia systemu przepływu informacji i reagowania na zidentyfikowane problemy;

– podejmowania działań oraz interwencji w środowisku zagrożonym wypaleniem zawodowym;

– inicjowania działań w stosunku do osób dotkniętych wypaleniem zawodowym;

– rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy.

Program szkolenia:

  1. Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych – charakterystyka przebiegu i objawów.
  2. Przyczyny wypalenia zawodowego oraz czynniki ryzyka (indywidualne i organizacyjne) sprzyjające jego wystąpieniu.
  3. Sposoby działania w obliczu podejrzenia objawów wypalenia zawodowego.
  4. Profilaktyka – sposoby przeciwdziałania wystąpieniu wypalenia zawodowego.

Prowadzący:

ppłk dypl. rez. mgr  Zbigniew Reczek – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Akademii Obrony Narodowej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego w tej samej uczelni.

W okresie 30-letniej służby wojskowej wykonywał obowiązki służbowe na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu w 42 pułku zmechanizowanym, oficera oświatowo-wychowawczego w 11 batalionie zmechanizowanym, wykładowcy  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przez 11 lat pełnił służbę  w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu na stanowisku oficera i Szefa Sekcji Operacyjnej. Ostatnie 2 lata był starszym specjalistą Wydziału Operacyjnego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Wykładowca akademicki. Prowadzi szkolenia  z problematyki, m.in. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

MIEJSCE I TERMIN

Termin: 06.02.2024, godz. 10:00-14:00

Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

Wkrótce kolejna edycja!

CENA

130 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

150 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie. Wymaga to od uczestnika przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected].

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,

Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

NIP: 7781423778

Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT:

Tel: 61 8 510 518//e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy