KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych

OPIS

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNA EDYCJA!

Współcześnie bardzo dużo mówi się o PTSD – Zespole Stresu Pourazowego. Jest to temat bardzo ważny. Niemniej przy okazji zdaje się być marginalizowany problem nieco innego rodzaju, a dotykający bardzo szeroko grupę zawodową jaką są funkcjonariusze służb mundurowych. Mowa o wypaleniu zawodowym, na które bez wątpienia narażone są osoby, które bardzo często działają w sytuacji ekstremalnego bądź przewlekłego stresu w kontakcie z innymi osobami. Jak przeciwdziałać, diagnozować i leczyć?

CELE I RODZAJ SZKOLENIA:

Wyposażenie uczestników w umiejętności przy:

 • Rozpoznawaniu objawów wypalenia zawodowego funkcjonariusz służb mundurowych
 • Ocenie przyczyn wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Zwiększeniu efektywności działań, podejmowanych w związku z problemem wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Usprawnieniu systemu przepływu informacji i reagowania na zidentyfikowane problemy
 • Podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • Inicjowaniu interwencji w środowisku zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • Inicjowaniu działań w stosunku do osób dotkniętych wypaleniem zawodowym
 • Rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
 • Zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych

Szkolenie poprowadzą: 

Monika Filipowska, psycholog współpracujący z funkcjonariuszami służb mundurowych w tym jednostek specjalnych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu nabywania kompetencji  społecznych, psychologicznych oraz komunikacyjnych. Przygotowuje kandydatów do służby oraz prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje dla funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie psychologii. Zajmuje się też pomocą psychologiczną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, weteranów, osób uzależnionych, dla ofiar przestępstw i ofiar przemocy domowej. Specjalista z zakresu diagnozy, Interwencji Kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej. Wykładowca Psychologii w kryzysie, Psychologii zagrożeń oraz Współpracy z mediami w wypadkach masowych, katastrofach i atakach terrorystycznych na uczelniach wyższych. Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Adresaci szkolenia:

Studenci kierunków bezpieczeństwa, pedagogiki, socjologii, psychologii, policjanci, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki i inne osoby

Program szkolenia:

 • Analiza objawów
 • Diagnoza
 • Leczenie
 • Profilaktyka

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustalania – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki

miejsce: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań lub platforma edukacyjna – w zależności od formy kształcenia w nowym roku akademickim

CENA

89 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

99 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy