KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU KRYMINALISTYCZNO-ŚLEDCZEGO

Public Relations dla służb mundurowych

OPIS

Jakie funkcje i zadania pełni public relations? Jakimi kanałami posługuje się public relations? Przedmiotowy kurs pozwoli odpowiedzieć na powyższe pytania oraz przeanalizować rolę public relations w służbach mundurowych.

Program szkolenia:

  1. Budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania społecznego.
  2. Specyfika i sposoby komunikacji w służbach mundurowych.
  3. Polityka informacyjna poszczególnych służb oraz współpraca z mediami.
  4. Sytuacje kryzysowe – jak reagować?

Prowadzący

ppłk dypl. rez. mgr  Zbigniew Reczek – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Akademii Obrony Narodowej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego w tej samej uczelni.

W okresie 30-letniej służby wojskowej wykonywał obowiązki służbowe na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu w 42 pułku zmechanizowanym, oficera oświatowo-wychowawczego w 11 batalionie zmechanizowanym, wykładowcy  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przez 11 lat pełnił służbę  w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu na stanowisku oficera i Szefa Sekcji Operacyjnej. Ostatnie 2 lata był starszym specjalistą Wydziału Operacyjnego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Wykładowca akademicki. Prowadzi szkolenia  z problematyki, m.in. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

MIEJSCE I TERMIN

Termin: 05.12.2023, godz. 10:00-14:00

Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

Wkrótce kolejna edycja!

CENA:

130 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

150 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

 

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie. Wymaga to od uczestnika przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected].

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

NIP: 7781423778

Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: