KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania

OPIS

Skoro jest katowana dlaczego nie chce z tym skończyć? Po co tkwić w związku, w którym jeden partner znęca się nad drugim? Z jakiego powodu ofiara nie korzysta z pomocy? Jak to możliwe, że może w tym tkwić latami. Co się dzieje z ofiarą i sprawcą po rozstaniu? Czy Niebieska karta ma sens? Jak podjąć skuteczną interwencję? Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą?

Program szkolenia:

 • Mechanizmy psychologiczne
 • Jak działa sprawca?
 • Co się dzieje z ofiarą?
 • Profilaktyka
 • Interwencja kryzysowa
 • Procedura Niebieskiej karty

 

Cele szkolenia:

Wyposażenie uczestników w umiejętności przy:

 • zastosowaniu procedur wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zwiększeniu efektywności działań, podejmowanych w związku z problemem przemocy w rodzinie,
 • usprawnieniu systemu przepływu informacji i reagowania na zidentyfikowane problemy społecznej,
 • diagnozowaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy,
 • podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 • inicjowaniu interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 • inicjowaniu działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
 • rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych.

Szkolenie poprowadzi:

Monika Filipowska, psycholog współpracujący z funkcjonariuszami służb mundurowych w tym jednostek specjalnych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu nabywania kompetencji  społecznych, psychologicznych oraz komunikacyjnych. Przygotowuje kandydatów do służby oraz prowadzi szkolenia podnoszące kwalifikacje dla funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie psychologii. Zajmuje się też pomocą psychologiczną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, weteranów, osób uzależnionych, dla ofiar przestępstw i ofiar przemocy domowej. Specjalista z zakresu diagnozy, Interwencji Kryzysowej, oraz pomocy psychologicznej. Wykładowca Psychologii w kryzysie, Psychologii zagrożeń oraz Współpracy z mediami w wypadkach masowych, katastrofach i atakach terrorystycznych na uczelniach wyższych. Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do studentów kierunków bezpieczeństwa, pedagogiki, socjologii, psychologii, policjantów, pedagogów, pracowników socjalnych, psychologów, kuratorów, lekarzy, pielęgniarek.

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustalania – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki

miejsce:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań lub platforma edukacyjna – w zależności od formy kształcenia w nowym roku akademickim

CENA

130 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

150 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy