KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU KRYMINALISTYCZNO-ŚLEDCZEGO

Modus operandi sprawców przestępstw

OPIS

Modus operandi to charakterystyczny sposób zachowania się sprawcy przestępstwa, który kształtują indywidualne cechy sprawcy. Analizując modus operandi można uzyskać informację, które ułatwiają dalsze poszukiwania i schwytanie sprawcy. Czy wiesz w jaki sposób powinien zostać przeanalizowany, aby był przydatny przy budowaniu wersji kryminalistycznych? Czy wiesz z czym wiąże się perseweracja czyli tendencji do wykonywania takich samych czynności jedną, powtarzaną metodą? Odpowiedzi na te i inne pytania, uzyskasz podczas tego szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Strabel, który w Policji przepracował 30 lat, zajmując różne stanowiska – zaczynając od służby prewencyjnej poprzez służbę operacyjno-dochodzeniową do eksperta kryminalistyki – kierownika pracowni daktyloskopijnej i automatycznej identyfikacji komputerowej śladów linii papilarnych (“AFIS”) Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

Program szkolenia:

 1. Modus operandi sprawców przestępstw (rys historyczny). 
 2. Dossiers sprawców przestępstw.

Planowanie przestępstwa.

Fazy przestępnego działania:

 • powstanie zamiaru przestępnego,
 • planowanie,
 • przygotowanie,
 • wykonanie,
 • czynności związane z uniknięciem odpowiedzialności karnej,
 • realizacja korzyści uzyskanych lub spodziewanych w wyniku dokonanego przestępstwa.

Cel planowania w zakresie uniknięcia odpowiedzialności karnej  sprawcy:

 • niszczenie śladów,
 • skierowanie podejrzeń na inne osoby,
 • przygotowanie alibi.

Zagadnienia dotyczące pojęcia premedytacji.

Premedytacja jako stadia krystalizowania się procesu motywacyjnego:

 • zamysł,
 • przebieg konfliktów moralnych,
 • ocenę grożących konsekwencji prawnych,
 • spodziewanych korzyści,
 • wzgląd na opinię społeczną.

Definicja modus operandi.

Definicja perseweracji.

Zrutynizowanie a typowe czynniki modus operandi:

 • cechy osobowości,
 • wiek,
 • doświadczenie i wiedza,
 • zawód,
 • tradycja,
 • aspiracje,
 • psychopatie, zboczenia, upośledzenia,
 • stan zdrowia i kondycja fizyczna,
 • wpływ innych osób,
 • posiadane środki (gotówka, narzędzia).

Modus Operandi w oparciu o jego komponenty:

 • planowanie,
 • jak jest dokonane przestępstwo,
 • zachowania sprawcy po dokonaniu czynu,
 • co daje Modus Operandi ?
 • skąd się bierze Modus Operandi ?

Omówienie modus operandi „głośnych przestępstw” w formie prezentacji:

 • przestępstwa gospodarcze,
 • cyberprzemoc,
 • oszustwa, w tym metoda na „wnuczka”.

Przestępstwa gospodarcze w Polsce:

Największe afery finansowe w Polsce – prezentacja:

 • Amber Gold,
 • Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego,
 • Afera Paliwowa,
 • Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha Grobelnego,
 • Sprawa Art-B, czyli słynny duet Bagsik i Gąsiorowski,
 • Piotr Osuch, oszust z Lubelszczyzny,
 • Interbrok Investment, czyli oszukańcze lokaty.

MIEJSCE I TERMIN

w trakcie ustalania – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki

miejsce: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań lub platforma edukacyjna – w zależności od formy kształcenia w nowym roku akademickim

CENA:

120 zł (studenci, absolwenci i pracownicy)

140 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 27 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy