KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO

Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji

OPIS

Jeśli planujesz karierę w służbach mundurowych ten kurs jest dla Ciebie!

TEMATYKA KURSU:

  • Przygotowanie do pokonania Testu Sprawności Fizycznej
  • Przygotowanie do Testu Wiedzy (baza pytań wraz z odpowiedziami)
  • Przygotowanie do spotkania z psychologiem oraz Wywiadu Zorganizowanego

CEL KURSU:
Wyposażenie kandydatów do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji.

Zajęcia prowadzone są w obiekcie sportowym pozwalającym na przećwiczenie toru przeszkód wymaganego przy rekrutacji do policji. Kandydaci otrzymują  zestaw wskazówek co powinni zrobić, aby poprawić swoją kondycję fizyczną.

Program z zajęć z psychologii został przygotowany na podstawie danych dotyczących tego z czym najczęściej mieli problem kandydaci do policji. Obejmuje on m. in. sytuację badania testem psychologicznym, rozmowę z psychologiem, komunikację, autoprezentację, motywację do podjęcia służby, analizę zagrożeń wynikających ze służby. Kurs jest bardzo intensywny, 3 h zajęć sportowych i pozostałych 6 h obejmuje zajęcia z psychologii i wiedzy.

Dodatkowo każdy z kandydatów otrzyma pytania wraz z odpowiedziami do Testu Wiedzy.

Wśród instruktorów sportowych są byli funkcjonariusze policji Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz wykładowca Szkoły Policyjnej w Pile.
Zajęcia z psychologii prowadzi psycholog zajmujący się m. in. profilami psychospołecznymi funkcjonariuszy służb mundurowych.

Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
planowany termin: sobota w styczniu

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań
i/lub online

CENA

450 zł

REKRUTACJA

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  biuro.karier@wsb.net.pl lub telefonicznie: 618 510 518 wew. 46, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz załączenie skanu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Oryginał formularza zgłoszenia prosimy o zabranie ze sobą na kurs.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest także dostarczenie na kurs ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA RODZINNEGO o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach sportowych.

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: biuro.karier@wsb.net.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 60-778 Poznań,
ul. Elizy Orzeszkowej 1
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279 – koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, kurs przygotowawczy”.

KONTAKT: 

Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: biuro.karier@wsb.net.pl

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy