KU AZS WSB

Władze KU AZS WSB

Dyżury członków AZS WSB

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Ul. Garncarska 2/6
61 – 817 Poznań
Tel. 061 853 79 05
e-mail: [email protected]

Opiekun Klubu Uczelnianego: 
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr inż. Marian KRYŁOWICZ prof. nadzw. WSB
e – mail: [email protected]

 • Nadzór nad działalnością Klubu oraz Zarządu;
 • Opiekun Wielkopolskiej Legii Akademickiej;
 • Kierownik Sekcji Strzelectwa Sportowego;
 • Kierownik Sekcji Brydża Sportowego ;

Zarząd Klubu Uczelnianego:

 • Prezes Klubu – Bartosz MAJCHRZAK
 • Vice Prezes ds. Organizacji – Sandra BARTKOWIAK
 • Vice Prezes ds. Upowszechniania i marketingu – Robert WOŹNIAK
 • Sekretarz – Magdalena ANIOŁA – DUKAT
 • Skarbnik – Luiza RATAJSKA
 • Członek Zarządu – Marcin WRÓBEL
 • Członek Zarządu – Jakub MATUSZAK
 • Członek Zarządu – Magdalena KACZOR

STATUT

Główne cele, którymi kieruje się Zarząd Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu to:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w społeczności akademickiej.
 2. Polepszanie stanu zdrowia oraz podwyższanie sprawności fizycznej braci studenckiej.
 3. Rozwój sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
 4. Działalność zgodna z tradycjami AZS.
 5. Propagowanie tradycji narodowej, świadomości narodowej i obywatelskiej.
 6. Działalność charytatywna oraz wolontariat.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 9. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 12. Współpraca międzyuczelniana.
 13. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
 14. Obozy survivalowe.
 15. Turystyka, rekreacja utrwalanie tożsamości historycznej oparta o zajęcia w terenie.

SEKCJE ORAZ KIEROWNICY :

 • Strzelectwo Sportowe – Kierownik Dr inż. Marian Kryłowicz prof. nadzw. WSB
 • Brydż Sportowy – Kierownik Dr inż. Marian Kryłowicz prof. nadzw. WSB
 • Karate WKF – Kierownik Mgr Mariusz Siebert
 • Osoby niepełnosprawne – Kierownik Robert Woźniak

Osoba do kontaktu:
dr inż. Marian Kryłowicz prof. nadzw. WSB 
e – mail: [email protected]

Do dnia 31.12.2016 roku działały następujące sekcje:

 • sekcja strzelecka
 • sekcja karate,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja futsalu,
 • sekcja siatkówki kobiet,
 • sekcja siatkówki mężczyzn,
 • sekcja koszykówki kobiet,
 • sekcja koszykówki mężczyzn,
 • sekcja piłki ręcznej kobiet,
 • sekcja piłki ręcznej mężczyzn,
 • sekcja pływacka,
 • sekcja darta,
 • sekcja pool – bilard,
 • sekcja lekkiejatletyki,
 • sekcja taneczna,
 • sekcja zumba,
 • sekcja bowlingu.
ZOBACZ TAKŻE:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy