KU AZS WSB

Władze KU AZS WSB

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Ul. Garncarska 2/6
61 – 817 Poznań
Tel. 061 853 79 05

Obsługa interesantów w każdy poniedziałek* w godzinach 10 – 14

*wyjątek stanowią poniedziałki przypadające w dni świąteczne, w czasie przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji.

Opiekun Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr inż. Marian KRYŁOWICZ prof. nadzw. WSB
e – mail: [email protected]

 • nadzór nad działalnością Klubu oraz Zarządu
 • Opiekun Wielkopolskiej Legii Akademickiej
 • Opiekun Sekcji Strzeleckiej

Prezes Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
mgr Agnieszka NAPIERALSKA
e – mail: [email protected]

 • reprezentantka KU AZS WSB na zewnątrz
 • delegat na walne posiedzenie i zebrania OŚ AZS w Pozaniu
 • delegat na zjazdy w Głównym Zarządznie AZS w Warszawie
 • Członek Zarządu Głównego OŚ AZS w Poznaniu

 

Wiceprezes Klubu Uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego WSB
mgr Mariusz SIEBERT

Skarbnik Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego WSB
Aleksandra LEWANDOWSKA

Sekretarz Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego WSB
Szymon WATKOWSKI

STATUT

Główne cele, którymi kieruje się Zarząd Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu to:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w społeczności akademickiej.
 2. Polepszanie stanu zdrowia oraz podwyższanie sprawności fizycznej braci studenckiej.
 3. Rozwój sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
 4. Działalność zgodna z tradycjami AZS.
 5. Propagowanie tradycji narodowej, świadomości narodowej i obywatelskiej.
 6. Działalność charytatywna oraz wolontariat.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 9. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 12. Współpraca międzyuczelniana.
 13. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
 14. Obozy survivalowe.
 15. Turystyka, rekreacja utrwalanie tożsamości historycznej oparta o zajęcia w terenie.

SEKCJE

Strzelectwo w ramach WLA
Karate w ramach WLA

Osoba do kontaktu:
dr inż. Marian Kryłowicz prof. nadzw. WSB 
e – mail: [email protected]

Koszykówka
Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Siatkówka
Tenis stołowy
Dart

Do dnia 31.12.2016 roku działały następujące sekcje:

 • sekcja strzelecka
 • sekcja karate,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja futsalu,
 • sekcja siatkówki kobiet,
 • sekcja siatkówki mężczyzn,
 • sekcja koszykówki kobiet,
 • sekcja koszykówki mężczyzn,
 • sekcja piłki ręcznej kobiet,
 • sekcja piłki ręcznej mężczyzn,
 • sekcja pływacka,
 • sekcja darta,
 • sekcja pool – bilard,
 • sekcja lekkiejatletyki,
 • sekcja taneczna,
 • sekcja zumba,
 • sekcja bowlingu.

Od 1 stycznia 2017 r. po rezygnacji trenera działające sekcje to:

 • sekcja strzelecka,
 • sekcja karate.
ZOBACZ TAKŻE:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy