VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”

Strona główna

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne

“Naturoterapia jako wsparcie w leczeniu i profilaktyce chorób”

“Lekarz leczy, a natura uzdrawia”

21-22 września 2023 r., GIŻYCKO

HOTEL EUROPA ***

 

 

 

Organizator:

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 31 sierpnia 2023 roku
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat – do 10 minut, wypowiedź w dyskusji – do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty
  i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 20 października 2023 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 9. Bierny udział w konferencji (stacjonarnie lub online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 10. Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB wynosi 140 zł.
 11. Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.
 12. Do 12 września 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

KONTAKT:

Sekretariat konferencji

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Konferencja Bezpieczeństwo zdrowotne
Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276
Koniecznie z dopiskiem BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • mgr Marek WRÓBLEWSKI- przewodniczący
 • dr Ewa SZYMAŃSKA – z-ca przewodniczącego
 • mgr Anna BAŚKIEWICZ – sekretarz konferencji
 • mgr Ilona PRZYTOCKA-SEPKO
 • dr Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
 • dr Anatolij KIBYSH
 • dr Alina WRÓBLEWSKA
 • dr inż. Agnieszka MACIEJEWSKA
 • mgr Ewa OSTROWSKA
 • mgr Jolanta PIOTROWSKA
 • mgr Karolina RUCZYŃSKA
 • mgr Julita JARECKA

KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Maria KOZIELSKA – przewodnicząca
 • mgr inż. Marek WRÓBLEWSKI – z-ca przewodniczącej
 • prof. dr hab. Michał PŁACHTA
 • dr hab. Maria FIC, prof. WSB
 • dr hab. Daniel FIC, prof. WSB
 • dr hab. Maria MALINOWSKI-RUBIO, prof. WSB
 • dr hab. Ewa MISTERSKA, prof. WSB
 • dr hab. Paweł ZARZYCKI, prof. WSB
 • dr hab. Grażyna BARTKOWIAK

Problematyka

 • Zdrowie jako zjawisko wielowymiarowe i interdyscyplinarne
 • Suplementy diety a naturalne właściwości ziół
 • Wyzwania współczesnej naturoterapii
 • Naturalne metody przywracania równowagi psychofizycznej człowieka
 • Naturoterapia – holistyczne podejście do pacjenta
 • Aspekty emocjonalne i psychologiczne w naturoterapii
 • Naturoterapia a medycyna wschodu / medycyna chińska
 • Medycyna naturalna a naturoterapia
 • Metody naturoterapii w leczeniu i profilaktyce chorób

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej do 20.10.2023 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Konferencja Edukacja dla bezpieczeństwa
Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

 

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276

Koniecznie z dopiskiem BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Archiwum