VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU
“Współczesne problemy wojny i pokoju”

Podsumowanie

W dniach 21-22 kwietnia 2023 r. w Pałacu i Folwarku Galiny odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” pod tytułem “Współczesne problemy Wojny i Pokoju”.

 

Była to pierwsza konferencja zorganizowana przez naszą Uczelnię w formie hybrydowej – uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa on-line oprócz osobistego udziału w obradach. Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatora konferencji – Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, którego Dyrektorem jest prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO.

Patronatem honorowym konferencję objęli Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oleksandr PLODYSTYI – Konsul Ukrainy w Gdańsku, JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB; JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP; JM Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – dr Roman GAWRYCH, MBA, prof. WSSE oraz JM Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – dr hab. n. med. Andrzej WOJTYŁA.

Patronami medialnymi były „Przegląd samorządowy Pomorze” (Gdańsk) i „Przegląd Europejski” (Warszawa).

W imieniu regionu warmińskiego uczestników konferencji przywitał Wokalny Zespół MOZAIKA.

Wykład inauguracyjny pt. Dialektyka wojny i pokoju w świetle filozofii bezpieczeństwa  wygłosił prof. dr hab. nauk humanistycznych Ryszard ROSA.

Uczestnikami konferencji byli znakomici naukowcy i praktycy z Polski (Bartoszyce, Gdańsk, Kalisz,  Łódź, Poznań,Warszawa, Wrocław, Olsztyn), Ukrainy i Słowacji. Poruszono m. in. tematy związane ze współczesnymi problemami bezpieczeństwa i obronności, a także analizą sytuacji na Ukrainie w kontekście badań psychologicznych i pedagogicznych. Ponadto w konferencji wzięli udział studenci, którzy podzielili się własnymi spostrzeżeniami i badaniami oraz wzięli udział w dyskusjach.

Wśród głównych pytań, które wywołały dyskusję, były pytania m. in. o: współczesne definicje fenomenu bezpieczeństwa, zadania przygotowania kadry dydaktycznej specjalizującej się w dziedzinie bezpieczeństwa, wpływ dynamicznych procesów politycznych i społecznych na transformację systemu wartości i stan ludzkiego umysłu, historię i etyczny kontekst wojny, psychologię strachu i paniki, pozytywne praktyki
w pracy z uchodźcami, współczesne technologie w obronności i cyberbezpieczeństwie, a także nowe możliwości sztucznej inteligencji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, którzy w swoich wystąpieniach zawarli merytoryczne rozważania dotyczące m. in. współczesnych problemów bezpieczeństwa i już dziś zapraszamy Państwa za kolejną, siódmą edycję naszej konferencji z cyklu „Kultura Pokoju”, która będzie zorganizowana przez naszą Uczelnię w kolejnym roku. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących konferencji na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie bardzo prosimy uczestników tegorocznej konferencji o przysłanie tekstów do monografii pokonferencyjnej do dnia 19.05.2023 r.

 

Strona główna

Szanowni Państwo!

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU pod hasłem “”Współczesne problemy wojny i pokoju”” organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

 

Konferencja odbędzie się w dn. 21-22 kwietnia 2023 r. w Pałacu i Folwarku w Galinach.

 

 

 

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Wyrażamy przekonanie, że VI edycja Konferencji KULTURA POKOJU będzie doskonałą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła istotny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

Współorganizator:

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

Patronat medialny:

 

Problematyka

1. Pedagogika pokoju w globalnej sytuacji kryzysowej.
2. Transformacje społeczne i psychologiczne w post-wojenne i post-kryzysowe czasy: zagrożenia i zadania.
3. Etyczne dylematy nowoczesnych wojen.
4. Kultura przywództwa w dobie kryzysów i wojen.
5. Kulturowe i psychologiczne przesłanki kultu wojny.
6. Kultura współpracy międzynarodowej w procesie rozwiązywania problemów lokalnych i globalnych.
7. Prakseologia w bezpieczeństwie militarnym.

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 07.04.2023 r.
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 wraz z płytą CD (Microsoft Word) powinien być  przekazany do Sekretariatu Konferencji najpóźniej do 15.05.2023 r.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji oraz udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł. Udział w konferencji online bez publikacji wynosi 100 zł.
 8. Opłata za udział w konferencji dla studentów wynosi 140 zł.
 9. Koszt udziału w konferencji dla obywateli Ukrainy wynosi 140 zł
 10. Do 31 marca 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

Dane do wpłaty i korespondencji:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 60-778 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1, NIP: 7781423778

Santander Bank Polska S.A., nr konta: 55 1090 1346 0000 0001 1934 6268

koniecznie z dopiskiem: “Kultura Pokoju” oraz  Imię i NAZWISKO uczestnika konferencji

Komitety

Komitet naukowy

 1. Jarosław Wołejszo – prof. dr hab.inż., płk rez, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego
 2. Ryszard Rosa – prof. dr hab. nauk humanistycznych, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.
 3. Dzvinchuk Dmytro – dr hab. Dyrektor Instytutu przygotowania humanistycznego i administracji Iwano-Frankiwskogo Narodowego Technicznego Uniwersytetu ropy i gazu (Ukraina)
 4. Kachmar Oleksandra – dr hab., profesor Prykarpackii Narodowy Uniwersytet im. Vasyla Stefanyka (Ukraina)
 5. Olena Chukurna – dr hab., Dziekan Wydziału w Uniwersytecie intelektualnych technologij i związku, Odessa, (Ukraina)
 6. Jan Maciejewski – prof. dr hab., profesor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego
 7. Szulc Bogdan – prof. dr hab., płk rez., Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 8. Małgorzata Stochman – dr hab., Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. Marta Witkowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 10. Jerzy Kosiński – dr hab., prof. nadzw. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dyrektor Morskiego Centrum Bezpieczeństwa AMW
 11. Jan Posobiec – prof. dr hab. inż., płk. rez., Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 12. Dariusz Bogusz – płk dr hab. inż. – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 13. Janusz Kręcikij – prof. dr hab. inż., gen bryg. rez – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 14. Anna Kurkiewicz – prof. WSB. dr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 15. Natalia Majchrzak – dr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 16. Mariusz Feltynowski – nadbryg. dr inż. Rektor-Komendant, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Komitet organizacyjny

 1. Andrey Lymar – dr nauk społecznych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 2. Anna Baśkiewicz – mgr, Sekretarz konferencji
 3. Agnieszka Maciejewska – dr inż. , członek
 4. Blanka Barańska – mgr, księgowa ds. rozliczeń finansowych
 5. Joanna Misterska – mgr, kierownik Wydawnictwa WSB
 6. Karolina Alfuth – mgr, czonek
 7. Anna Koczur – mgr inż., członek

Program

Szanowni Państwo! 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją.

Poniższej przedstawiamy szczegółowy program konferencji.


Łączymy wyrazy szacunku
Komitet Organizacyjny

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej do 30.04.2023 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Konferencja „Kultura pokoju”

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

Archiwum

Patronat honorowy:

DOJAZD DO HOTELU

Pałac i Folwark Galiny Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
tel. + 48 89 761 21 67, tel. + 48 508 399 177 [email protected]
GPS: N+54° 9’ 47”, E+20° 49’ 19”

 

www.palac-galiny.pl