V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
KULTURA WOJNY – NARRACJE I FAKTY”

Strona główna

%-mMiesiące%-nDni%-HGodziny%-MMinut%-SSekund

V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
“KULTURA WOJNY – NARRACJE I FAKTY”

06-08.12.2023 r. Hotel “Mercure” Toruń

 

I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa odbył się w 2016 r. w Toruniu. Celem wszystkich dotychczasowych edycji było prowadzenie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa i problemów towarzyszących jego naruszeniu, zachowaniu oraz przewidywaniu jego dalszego budowania i reorganizacji. Ogromne zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i udział w kolejnych kongresach przedstawicieli znaczących ośrodków naukowych oraz władz państwowych i samorządowych, a także środowisk praktyków, wzmocniły przekonanie organizatorów o potrzebie kontynuowania tego przedsięwzięcia, będącego wydarzeniem zarówno o charakterze naukowym, jak i towarzyskim. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, podjęto decyzję o kontynuowaniu Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa również w tym roku w Toruniu.

Obecnie bezpieczeństwo wymaga przyglądania mu się z różnych perspektyw, także wojennej.  Stąd też zaproponowany temat przewodni tegorocznej edycji – „Kultura wojny – narracje i fakty”. W zamyśle chcemy zaproponować platformę dyskusji obejmującą zarówno tematy związane z bezpieczeństwem w obliczu wojny, jak i tematy związane z wojną w ogóle, również w kontekście wojny na Ukrainie. Temat przewodni nawiązuje do kultury wojny. Według Andrzeja LEDERA „Kultura wojny” składa się z obrazów. Obrazy mają wielką moc przenikania przez myślowe obrony, przez różne zdania płynące z neocortex”. Proponowane w tytule „narracje” w założeniu mogą obejmować tematykę związaną z komunikowaniem o wojnie, brakiem bezpieczeństwa i potrzebą jego odbudowy lub reorganizacji. „Fakty” – to opisy działania, interpretacje zdarzeń, przyjmowane strategie, ale także perspektywy dalszego rozwoju wydarzeń. To również interpretacje problemów związanych z wojną i pokojem w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie światy mediów i polityki funkcjonują w swoistej symbiozie (interpretatorzy wojny – nowe gwiazdy medialne).

 

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty kongresowej na konto organizatora do 31 października 2023 roku.
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania Kongresu, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Kongresu zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz ze wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.
 6. Opłata kongresowa w wysokości 400 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały kongresowe, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej, kolację bankietową w pierwszym dniu Kongresu oraz kolację w drugim dniu Kongresu.
 7. Opłata za publikację bez udziału w Kongresie wynosi 250 zł.
 8. Opłata za udział w Kongresie online wraz z publikacją wynosi 300 zł. Udział w Kongresie online bez publikacji wynosi 150 zł.
 9. Opłata za udział w Kongresie dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wynosi 350 zł.
 10. Do 30 listopada 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty kongresowej, zostanie przedstawiony szczegółowy program Kongresu.

Komitety

KOMITET HONOROWY

Dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB – Przewodniczący
Gen. broni dr hab. Józef BUCZYŃSKI, prof. WSB
Gen bryg. dr Stefan CZMUR, prof. WSB
Gen. bryg. mgr Paweł PRUSZYŃSKI
Gen. bryg. prof. dr hab. Tadeusz SZCZUREK

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Jadwiga MAZUR – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Karol OLEJNIK – Z-ca Przewodniczącej
Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI
Prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
Prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
Prof. dr hab. Michał PŁACHTA
Prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
Prof. dr hab. Janusz GOLINOWSKI
Prof. dr hab. Bogdan GRENDA
Prof. dr. hab. inż. Piotr KOWALCZAK
Prof. dr hab. Mirosław KWIECIŃSKI
Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI
Dr hab. Maria MALINOWSKI-RUBIO, prof. WSB
Prof. dr hab. inż. Katarzyna MAŁYJUREK
Prof. dr hab. Sławomir MAZUR
Ks. prof. dr hab. Mirosław MICHALSKI
Prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK
Prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Janusz ZIARKO
Dr hab. Franciszek NOWIŃSKI, prof. WSB
Dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI
Dr hab. Halina TUMOLSKA
Dr Marzena KORDACZUK-WĄS
Dr Andrzej MARIAŃSKI
Dr Sabina SANETRA-PÓŁGRABI
Płk dr inż. Cezary SOCHALA
Dr Małgorzata STOCHMAL
Dr Andrzej WARMIŃSKI
Mgr Anna NASTUŁA

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Stanisław MIKOŁAJCZAK, prof. WSB– Dyrektor organizacyjny Kongresu
Mgr Anna BAŚKIEWICZ – Sekretarz Kongresu
Mgr Bruno WŁODARCZYK – Rzecznik Kongresu
Dr Dariusz HYBŚ – członek
Dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek
Dr Żaneta POLOWCZYK – członek
Dr Urszula SKRZYPCZAK – członek
Dr Andrzej POTOCZEK (Prezes Stowarzyszenia Salutaris) – członek
Mgr Ewa JANASIK-SATKOWSKA – członek
Mgr Natalia MIKUŁA-KARPIŃSKA – członek
Mgr Joanna MISTERSKA – członek
Mgr Patryk PRZYBYLAK – członek
Mgr Paulina ROSZAK – członek
Mgr Sylwia SKRZYPKOWIAK – członek

Problematyka

Ideą kongresu jest próba zintegrowania i skonfrontowania przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Zaproszenie jest zatem kierowane do środowisk akademickich, szerokiego grona przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, straży miejskich, straży pożarnych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej) służb medycznych, ratowniczych, reprezentantów administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, świata polityki i biznesu – do wszystkich tych, którym leżą na sercu szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, zarówno w ich praktycznym, jak i teoretycznym wymiarze.

 

Moduły tematyczne:

 • Kultura wojny i pokoju
 • Komunikowanie o wojnie (narracje, informacje i dezinformacje)
 • Cyberbezpieczeństwo w czasie wojny i pokoju
 • Mity i fakty o bezpieczeństwie w czasie wojny i pokoju
 • Bezpieczeństwo – przygotowanie, reorganizacje i wyzwania
 • Odporność organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie kryzysu
 • Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym
 • Migracje w czasie wojny

Referaty

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi  należy przekazać najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku do: Sekretariatu Kongresu
e-mail:[email protected]  lub Kierownika Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  e-mail: [email protected]

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:tytuł w j. angielskim,
streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
bibliografię,
krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]
Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do grudnia 2024 r.

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „Kultura wojny – narracje i fakty.”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

 

KONTAKT:
[email protected]

Archiwum

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

Patronat honorowy: