V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
KULTURA WOJNY – NARRACJE I FAKTY”

Strona główna

I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa odbył się w 2016 r. w Toruniu. Celem wszystkich dotychczasowych edycji było prowadzenie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa i problemów towarzyszących jego naruszeniu, zachowaniu oraz przewidywaniu jego dalszego budowania i reorganizacji. Ogromne zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i udział w kolejnych kongresach przedstawicieli znaczących ośrodków naukowych oraz władz państwowych i samorządowych, a także środowisk praktyków, wzmocniły przekonanie organizatorów o potrzebie kontynuowania tego przedsięwzięcia, będącego wydarzeniem zarówno o charakterze naukowym, jak i towarzyskim. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, podjęto decyzję o kontynuowaniu Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa również w tym roku w Toruniu.

Obecnie bezpieczeństwo wymaga przyglądania mu się z różnych perspektyw, także wojennej.  Stąd też zaproponowany temat przewodni tegorocznej edycji – „Kultura wojny – narracje i fakty”. W zamyśle chcemy zaproponować platformę dyskusji obejmującą zarówno tematy związane z bezpieczeństwem w obliczu wojny, jak i tematy związane z wojną w ogóle, również w kontekście wojny na Ukrainie. Temat przewodni nawiązuje do kultury wojny. Według Andrzeja LEDERA „Kultura wojny” składa się z obrazów. Obrazy mają wielką moc przenikania przez myślowe obrony, przez różne zdania płynące z neocortex”. Proponowane w tytule „narracje” w założeniu mogą obejmować tematykę związaną z komunikowaniem o wojnie, brakiem bezpieczeństwa i potrzebą jego odbudowy lub reorganizacji. „Fakty” – to opisy działania, interpretacje zdarzeń, przyjmowane strategie, ale także perspektywy dalszego rozwoju wydarzeń. To również interpretacje problemów związanych z wojną i pokojem w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie światy mediów i polityki funkcjonują w swoistej symbiozie (interpretatorzy wojny – nowe gwiazdy medialne).

 

Organizatorzy:

Komitety

KOMITET HONOROWY
dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Jadwiga MAZUR – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. Karol OLEJNIK – Zastępca Przewodniczącej Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
Prof. zw. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI
Prof. zw. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
Prof. zw. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
Prof. zw. dr hab. Michał PŁACHTA
Prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Prof. zw. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI
Prof. zw. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO
Gen. prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI
Prof. dr. hab. Janusz GOLINOWSKI
Prof. dr hab. Mirosław KWIECIŃSKI
Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI
Prof. dr hab. inż. Katarzyna MAŁYJUREK
Prof. dr hab. Sławomir MAZUR
Ks. prof. dr hab. Mirosław MICHALSKI
Prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK
Prof. dr hab. Franciszek NOWIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Halina TUMOLSKA
Prof. dr hab. Janusz ZIARKO
Dr Marzena KORDACZUK-WĄS
Dr Andrzej MARIAŃSKI
Dr Sabina SANETRA-PÓŁGRABI
Płk dr inż. Cezary SOCHALA
Dr Małgorzata STOCHMAL
Dr Andrzej WARMIŃSKI
Mgr Anna NASTUŁA
Gen. mgr Paweł PRUSZYŃSKI

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Stanisław MIKOŁAJCZAK – Dyrektor organizacyjny Kongresu
Dr Sebastian NIEDZWIECKI, prof. WSB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Mgr Milena NIZIO – Sekretarz Kongresu
Mgr Bruno WŁODARCZYK – Rzecznik Kongresu
 
Dr Dariusz HYBŚ – członek
Dr Żaneta POLOWCZYK – członek
Dr Andrzej POTOCZEK (Prezes Stowarzyszenia Salutaris) – członek
Mgr Ewa JANASIK-SATKOWSKA – członek
Mgr Joanna MISTERSKA – członek
Mgr Patryk PRZYBYLAK – członek
Mgr Paulina ROSZAK – członek
Mgr Sylwia SKRZYPKOWIAK – członek

Problematyka

Ideą kongresu jest próba zintegrowania i skonfrontowania przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Zaproszenie jest zatem kierowane do środowisk akademickich, szerokiego grona przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, straży miejskich, straży pożarnych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej) służb medycznych, ratowniczych, reprezentantów administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, świata polityki i biznesu – do wszystkich tych, którym leżą na sercu szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, zarówno w ich praktycznym, jak i teoretycznym wymiarze.

 

Proponujemy następujące moduły spotkań.

  • Kultura wojny i pokoju
  • Komunikowanie o wojnie (narracje, informacje i dezinformacje)
  • Cyberbezpieczeństwo w czasie wojny i pokoju
  • Mity i fakty o bezpieczeństwie w czasie wojny i pokoju
  • Bezpieczeństwo – przygotowanie, reorganizacje i wyzwania
  • Odporność organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie kryzysu
  • Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym
  • Migracje w czasie wojny

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi  należy przekazać najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku do:Sekretariatu Kongresu
e-mail:[email protected]  lub Kierownika Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  e-mail: [email protected]

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:tytuł w j. angielskim,
streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
bibliografię,
krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]
Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do grudnia 2021 r.

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „W trosce o bezpieczne jutro”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

 

KONTAKT:
[email protected]

Archiwum