V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja Elit XXI wieku” – Rola elit w kształtowaniu norm moralnych w przestrzeni publicznej

Strona główna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa serdecznie zaprasza do udziału w
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja Elit XXI wieku”.

​Rola elit w kształtowaniu norm moralnych w przestrzeni publicznej

Uczestnictwo

Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się plik do pobrania, uprzejmie proszę o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Począwszy od danych osobowy, po chęć skorzystania z zakwaterowania oraz z posiłków.
Korzystamy ze znaków “X” (tak) oraz “” (nie).
W przypadku wypełniania dokumentu ręcznie proszę o wypełnianie danych DRUKOWANYMI literami.

Ponadto, druga strona karty zgłoszeniowej to zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – bardzo proszę o przeczytanie oraz podpisanie dokumentu i dosłanie wraz z kartą zgłoszeniową.

 

Komitety

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Sławomir ISKIERKA  – Przewodniczący
dr Urszula LASA – Z-ca przewodniczącego

prof. zw. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI
prof. zw. dr hab. Artur KIJAS
dr hab. Mirosław BANASIK, prof. UJK
dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI
dr hab. Aleksandra SKRABACZ
dr hab. Halina TUMOLSKA
dr Andrzej CICHY
dr inż. Krystian CUBER
dr Stefan CZMUR
dr Dobiesław DERDA
dr Ewa GWOZDECKA-WOLNIASZEK
dr Michał KAPIAS
dr Anna KURKIEWICZ
dr Helena MAREK
dr Marcin PIĄTEK
dr Alina ROSKOSZ-KULIŃSKA
dr Natasza STARIK
dr Anna STOPPEL
dr Justyna TREPKA-STAROSTA
dr Andrzej ZDUNIAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Andrzej LYMAR – PRZEWODNICZĄCA
mgr Milena NIZIO – sekretarz

Problematyka

Tematem tegorocznej konferencji w ramach cyklu Edukacja elit XXI wieku będzie Rola elit w kształtowaniu norm moralnych w przestrzeni publicznej. Tematyka konferencji obejmuje następujące kwestie:

1. Elity społeczne a mowa nienawiści.

– zjawisko mowy nienawiści w przestrzeni kulturalnej, medialnej, w dniu codziennym
– zagrożenia wynikające ze stosowania mowy nienawiści
– rola elit społecznych w walce z mową nienawiści

2. Elity społeczne a normy moralne.

– normy moralne w obronie godności, niezależności, prywatności
– normy moralne służące potrzebie zaufania
– normy moralne wobec konfliktów społecznych
– normy moralne na straży pokojowego współżycia, organizowania życia zbiorowego

3. Elity jako twórcy kultury życia codziennego w przestrzeni społecznej.

– kultura praktykowania życia codziennego
– kultura słowa mówionego
– codzienność i odświętność
– kultura osobista

Powyższa problematyka nie wyklucza innych, oryginalnych ujęć zaproponowanych przez autorów

Program

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail:  [email protected] najpóźniej do ….

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

  • tytuł w j. angielskim,
  • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
  • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
  • bibliografię,
  • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
E. Orzeszkowej 1
​60-778 Poznań

Sekretariat konferencji:
[email protected]

Archiwum