II Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej

Strona główna


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

II Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej,

​Temat Kongresu to:
Ekopsychologia.

Cel Kongresu:

Inspiracją do organizacji Kongresu Naukowego jest zdrowie psychiczne w obliczu nowych zagrożeń. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, a także podniesienie poziomu ochrony osób, mienia, bezpieczeństwa sieci komputerowych i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności w życiu społecznym. Na obrady zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, oraz zdrowia psychicznego.

Organizator:

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr inż. Ewa MAKOSZ – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
mgr Milena NIZIO – sekretarz

Problematyka

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu Kongresu pod adres:

e-mail: [email protected] ​lub [email protected] najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

  • tytuł w j. angielskim,
  • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
  • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
  • bibliografię,
  • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Korespondencję prosimy kierować:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
z dopiskiem: Kongres Psychologii Stosowanej
lub  e-mail: [email protected]

Archiwum