mgr Wioletta SŁOTA

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI I PLANOWANIAmgr Wioletta SŁOTA - zdjęcie - WSB

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

e-mail: [email protected]

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Archeologii Wydziału Historycznego w Krakowie. Pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Michała Parczewskiego, na specjalności wczesnośredniowiecznej, na temat. „Wczesnośredniowieczne studnie czerpalne z terenu Polski”, obroniła z wyróżnieniem.

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia Sztuki, obroniła pracę licencjacką pod kierunkiem Prof. dr hab. Irmy Koziny pt. „Rewitalizacja zabytków przemysłu i techniki na Górnym Śląsku”. Studiowała na podyplomowych studiach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Muzeologia.

Przez wiele lat uczestniczyła w naukowych badaniach terenowych, oraz kierowała archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi na terenie całej Polski. Wykonała liczne opracowania zabytków i materiałów archeologicznych, przyczyniając się poprzez ich publikacje, do popularyzacji najnowszego stanu badań nad nizinnymi stanowiskami archeologicznymi odkrywanymi podczas ratowniczych badań szerokopłaszczyznowych.

Interesuje się literaturą, historią sztuki, mediami audiowizualnymi oraz designem i ceramiką studyjną.