Mgr Sylwia GAWRON

KIEROWNIK BIBLIOTEKI, PRAKTYK I KARIER STUDENCKICHSylwia Gawron - zdjęcie

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

e-mail: [email protected] // [email protected] lub [email protected]

 

 

Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku: specjalność zakończona egzaminem zawodowym Technik Hotelarz. Ponadto absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności Hotelarstwo, Gastronomia i Turystyka oraz studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Autorka pracy licencjackiej o tytule: Zarządzanie personelem a system ocen pracowników oraz pracy magisterskiej: Wpływ aktywności ruchowej na samopoczucie i zdrowie kobiet na przykładzie wybranych klubów fitness w miejscowości Rybnik.

Uczestniczyła w certyfikowanych szkoleniach i kursach takich jak m.in: Animator Czasu Wolnego, Certyfikat akredytacji umiejętności oraz kwalifikacji wymaganych od sprzedawców.

Podczas swojej długoletniej edukacji ukończyła liczne praktyki w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Posiada doświadczenie w pracy jako recepcjonistka, handlowiec oraz jako pracownik biurowy, co wyraźnie ułatwia jej pracę na stanowisku administracyjno-dydaktycznym. Jej praca w wielu firmach przekłada się również na łatwość w nawiązywaniu relacji ze współpracownikami i studentami. Dzięki temu bardzo szybko odnalazła się jako Pracownik Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach.

W wolnym czasie odkrywa nowe i ciekawe zakątki w swoim ojczystym kraju oraz zagranicą. Jej pasją jest zdobywanie wiedzy w tematyce turystyki i rekreacji.

Od października 2021 roku rozpoczęła pracę w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.