Mgr Roksana KOWALCZYK

KIEROWNIK DZIEKANATU, REKRUTACJI I PRAKTYK STUDENCKICHmgr Roksana Kowalczyk - kierownik dziekanatu WSB Giżycko

Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

 

e-mail: [email protected] // [email protected] lub [email protected]

 

W 2015 r. ukończyła Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, gdzie uzyskała tytuł licencjata z Bezpieczeństwa Narodowego o specjalności Zarządzanie Kryzysowe broniąc pracę pt.: Zmiany w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po wstąpieniu do NATO.

W 2018 r. obroniła tytuł magistra Administracji na Uniwersytecie Gdańskim broniąc pracę pt.: Zezwolenia na imprezy masowe.

W trakcie studiów magisterskich zdobyła praktyczne doświadczenie w tematyce bezpieczeństwa będąc członkiem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

Prywatnie interesuje się historią oraz kulinariami. W wolnym czasie lubi wycieczki rowerowe.