Dr Natalia LYMAR

DZIEKAN

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

e-mail: [email protected] lub  [email protected]

 

Absolwentka Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa. Wydział Filologiczny. Filolog, wykładowca języka rosyjskiego i literatury, języka rosyjskiego dla obcokrajowców. Absolwentka Moskiewskiego Pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu w specjalności „Zarządzanie oraz Ekspertyza w Edukacji”. Menedżer w Edukacji.

W roku 2006 obroniła pracę – rozprawa doktorska z socjologii na Państwowym Uniwersytecie im. N.I. Lobaczewskiego w Niżnym Nowogrodzie. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Dyplom nostryfikowany na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2016. W roku 2016 ukończyła kursy „Nowoczesny Dziekanat” w Instytucie Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W roku 2018 uzyskała Certyfikat znajomości języka polskiego Państwowej Komisji do spraw Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W roku 2019 ukończyła studia podyplomowe „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku; w roku 2021 ukończyła studia podyplomowe „Menadżer BHP z metodyką” w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Od 1978 roku pracuje w szkolnictwie średnim i wyższym jako pracownik naukowo-dydaktyczny i administracyjny. Pracowała jako nauczyciel, zastępca dyrektora szkoły, dyrektor szkoły, docent katedry socjologii i zarządzania personelem, st. pracownik naukowy. Ma świadectwa pielęgniarki obrony cywilnej i opiekuna środowiskowego. Ma liczne podziękowania i wyróżnienia. Jest autorką ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, ponad 20 lat promuje retorykę i jest autorką kilku podręczników z retoryki. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk społecznych, nauk o kulturze, bezpieczeństwie i socjologii. Promotor prac licencjackich i magisterskich.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji naukowych w Polsce i za granicą.W roku 2021 uczestnik XXI Międzynarodowego Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych” Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2022 była uczestnikiem XXXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zorganizowanego we współpracy z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od roku 2015 jest związana z Wyższą Szkolą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jako adiunkt, Prodziekan ds. społecznych Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, dyrektor szkoły policealnej, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu i innowacji w kształceniu, nauczyciel akademicki, kierownik biblioteki i specjalista ds. praktyk studenckich, kierownik katedry pedagogiki i psychologii. Profesor WSB. W życie naukowe Uczelni zaangażowała się od roku 2007. W roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 pełniła funkcje Dziekana, od lipca 2022 była prodziekanem ds. jakości kształcenia Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku.