Mgr Ksymena MATYSEK

KIEROWNIK BIBLIOTEKI, PRAKTYK I KARIER STUDENCKICH

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

e-mail: [email protected] // [email protected] // [email protected]

 

Urodzona w Tarnowskich Górach. W 2013 roku rozpoczęła studia I stopnia na kierunku politologia, specjalność współczesne stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W lipcu 2016 roku obroniła pracę licencjacką na temat „Konflikt izraelsko – Palestyński w latach 1993 – 2015.” Od 2016 roku kontynuowała studia II stopnia na kierunku politologia, specjalność współczesne stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyła w czerwcu 2018 roku broniąc pracę magisterską na temat „Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Baracka Obamy”, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Obecnie uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego na kierunku nauki o polityce i administracji. Tematem rozprawy doktorskiej są „Relacje polsko-amerykańskie w latach 1989-2019 w dyskursie politycznym i naukowym”. Autorka kilku publikacji naukowych oraz rozdziału w monografii. Uczestniczy w konferencjach naukowych i wydarzeniach związanych z relacjami polsko-amerykańskimi.

Artykuły naukowe:

  • Ksymena Matysek, Bezpieczeństwo energetyczne polski w XXI wieku. Dywersyfikacja źródeł dostaw, Horyzonty Bezpieczeństwa, nr 13 (4), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2018, s. 27-36.
  • Ksymena Matysek, Konflikt izraelsko palestyński od operacji Obronny Brzeg do 2018 roku, Horyzonty Bezpieczeństwa, nr 14(1) 2019, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2019, s. 57-69.
  • Ksymena Matysek, Partnerstwo strategiczne jako kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie, Społeczeństwo i Polityka, nr 1(62)/2020, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, 2020, s. 119-137.
  • Ksymena Matysek, Częstotliwość i ranga wizyt dyplomatycznych jako wyznacznik relacji polsko-amerykańskich na tle relacji brytyjsko-amerykańskich, Historia i Polityka, nr 33 (40)/2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 97-114.
  • Ksymena Matysek, Węzłowe elementy relacji polsko-amerykańskich w świetle analizy ramowania, nr 35 (42)/2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 77-94.

Konferencje naukowe

  • Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Tytuł referatu: Relacje polsko-amerykańskie w zakresie bezpieczeństwa w programach wyborczych partii politycznych oraz agendach rządowych w latach 1989-2019 roku.
  • W czasie wolnym uwielbia jeździć na rowerze, fotografować przyrodę, czytać książki oraz spędzać czas ze znajomymi.