Mgr Beata DĄBEK

KIEROWNIK PROMOCJI I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

e-mail: [email protected] // [email protected]

 

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od dwudziestu lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako doradca zawodowy i personalny wspierając młodych ludzi na początku ich kariery, ale także tych, którzy ponownie stają przed wyborem drogi zawodowej. Równolegle pracując z osobami znajdującymi się w kryzysie starała się pomóc im odnaleźć wiarę w siebie i rozpocząć budowę nowego życia. Trener w zakresie komunikacji interpersonalnej i rozwoju kompetencji miękkich, facylitator. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia grup, budowania zespołu, a także wspomagania rozwoju osobistego. Angażuje się w pracę z młodymi rodzicami wspierając rozwój relacji rodzinnych. Prywatnie miłośniczka molosów małych i dużych.

Jej motto: Każdy zasługuje na to, by go wysłuchać.