Mgr Anna GRZANKA

DYREKTOR DZIAŁU KOMUNIKACJIMGR Anna Grzanka - Rzecznik Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Dział Komunikacji

e-mail: [email protected] // [email protected]

 

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską oraz krytycznoliteracką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie angażowała się w działalność naukową przy współtworzeniu konferencji naukowych. W czasie studiów dwukrotnie wyjeżdżała na kilkumiesięczne staże do Stanów Zjednoczonych doskonalić język angielski i poznawać amerykańską kulturę. Po studiach wyjechała na kilka miesięcy do Bułgarii, gdzie odbywała staż w Polskim Instytucie w Sofii, pomagając przy organizowaniu życia kulturalnego oraz dyplomatycznego. Umiejętności biznesowe rozwijała jako Buisness Development Specialist w polskim startupie, a następnie przez dwa lata pracowała na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie podjęła decyzję o rozpoczęciu studiów psychologicznych.

Obecnie studentka psychologii klinicznej. Uczestniczyła w kursie „General Psychiatric Management for BPD” na Harvard Medical School oraz „The many faces of dementia” na Univeristy College London, a także „Prawa i obowiązki dziennikarzy. Współpraca z mediami. Prawo prasowe w praktyce”. Planuje kontynuować swój rozwój naukowy, skupiając się na zagadnieniach związanych z etyką pracy psychologa oraz badaniach nad dobrostanem psychicznym społeczności tajwańskiej.

Interesuje się psychopatologią, gerontologią oraz etyką. Miłośniczka podróży.

Pracę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa rozpoczęła na stanowisku asystentki-rzecznika rektora, aby następnie objąć stanowisko rzecznika uczelni.