Mgr Anna CHORBA

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

e-mail: [email protected] // [email protected]

 

Absolwentka magisterium z filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licencjatu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizacja, którą ukończyła, to edytorstwo naukowe. Poza edytorstwem i językoznawstwem interesuje się również psychologią oraz socjologią. W swoich pracach dyplomowych połączyła te dziedziny interdyscyplinarnie, pisząc o językowym obrazie choroby psychicznej w autonarracjach internetowych i o pojęciu obłędu w prozie przedstawicieli polskiego czarnego romantyzmu. W wolnym czasie zaczytuje się w literaturze faktu o historii kobiet na przestrzeni wieków oraz problematyce chłopstwa. Do niedawna tworzyła własne opowiadania, co poskutkowało wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Biuro Literackie, a także kilkoma publikacjami jej twórczości na łamach internetowych portali literackich.