Dr inż. Agnieszka MACIEJEWSKA

PRODZIEKANWALENTYNOWICZ Agnieszka - zdjęci

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

e-mail: [email protected] lub [email protected]

 

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca doktorska dotyczyła postaw i wybranych zachowań względem żywienia u osób w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości.

Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyła studia inżynierskie na kierunku Towaroznawstwo, specjalność: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej. Tematem pracy inżynierskiej była „Percepcja konsumencka jakości słodyczy o obniżonej kaloryczności”.

Studia magisterskie ukończyła na kierunku Towaroznawstwo, specjalność: jakość żywności i obrót towarem. Podczas pisania pracy magisterskiej zajmowała się badaniem zawartości polichlorowanych bifenyli w wybranych produktach rynkowych.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat rozwijała się zawodowo oraz naukowo. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, uczestniczyła w licznych konferencjach, których tematyka dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wydała dwie publikacje: „Badanie zawartości polichlorowanych bifenyli w wybranych produktach rynkowych” oraz „Percepcja konsumencka jakości słodyczy o obniżonej kaloryczności w latach 2011-2016”. Przekazała do druku publikację pod tytułem: „Zjawisko karoshi (śmierć z przepracowania) jako skrajny wymiar pracoholizmu”. Jest redaktorem tomu Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy środowisk.

Zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą następujących obszarów: bezpieczeństwo w żywności i żywieniu, psychologia żywienia i odżywiania się, zaburzenia odżywiania, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Miłośniczka zwierząt, podróżowania oraz wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu, a od niedawna miłośniczka sportów ekstremalnych oraz biegania. W wolnych chwilach czyta literaturę opartą na faktach oraz zajmuje się rękodziełem.

W planach ma dalszy rozwój osobisty oraz zawodowy. Rozwijanie swoich pasji, w tym przebiegnięcie półmaratonu oraz skok na bungee to jej główne cele na najbliższe lata.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od stycznia 2015 roku. Do września 2016 roku kierowała dziekanatem. Od października 2016 roku była prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału.