E-learning

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zasobów Platformy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Nota edytorska

 

1. Co to jest e-Learning?
E-Learning jest procesem nauczania wspieranym przez narzędzia informatyczne. Dzięki platformie e-Learningowej, która jest specjalistycznym serwisem przeznaczonym do tworzenia środowiska wspierającego e-dydaktykę, można komunikować się ze studentami, tworzyć zadania, zbierać prace zaliczeniowe oraz publikować materiały edukacyjne.

2. Skąd pomysł na e-Learning w WSB?
Regulacje prawne umożliwiają prowadzenie części zajęć bez bezpośredniego udziału studentów i nauczycieli. W WSB możliwa jest realizacja tych godzin w różnych formach, jedną z nich jest e-Learning. Nic nie stoi na przeszkodzie by łączyć owe metody. Możemy np. sformułować polecenia i przekazać materiały służące przygotowaniu  gry dydaktycznej za pośrednictwem portalu e-Learningowego.

3. Czy, aby korzystać z e-Learningu w WSB muszę mieć doświadczenie i specjalistyczną wiedzę o oprogramowaniu wykorzystywanym do e-Learningu?
Nie. Na Uczelni dostępny jest specjalista ds. e-Learningu, którego zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie rozwiązań technicznych przeznaczonych do edukacji na odległość. Indywidualny kontakt ze specjalistą ds. e-Learningu stwarza możliwość konsultacji, szkolenia, a pomocy w tworzeniu i realizacji e-dydaktyki.

4. Dlaczego zamiast wiadomości e-mail wysyłanych do grup lepiej skorzystać z e-Learningu?
Doświadczenie dydaktyczne pokazuje, że wysyłanie e-maili do wielu grup jest niełatwym zadaniem. Prowadzenie korespondencji z  dużą liczbą studentów via e-mail może przysparzać kłopotów. Nierzadko mail od nauczyciela znika z grupowej skrzynki mailowej, pozbawiając niektórych studentów możliwości skorzystania z materiałów przekazanych przez nauczyciela. Dzięki platformie e-Learningowej można z powodzeniem wyeliminować powyższe problemy. Materiały umieszczone na platformie e-Learningowej pozostają tam aż do wygaśnięcia semestru. Dostęp mają do nich wszyscy studenci na równych prawach, a komunikacja staje się łatwiejsza i bardziej efektywna.

5. Jakiego rodzaju materiały mogę opublikować na platformie?
W najprostszych zastosowaniach można wykorzystać platformę do przekazywania tradycyjnych materiałów dydaktycznych, takich jak lektury czy skrypty. Dzięki możliwościom stwarzanym przez system platformy e-Learningowej możemy zaplanować publikację interaktywnych lekcji, prezentacji, realizować ze studentami zadania polegające na tworzeniu słowników, wiki, forów dyskusyjnych i wielu innych rozwiązań.

6. W jaki sposób tworzyć treści dydaktyczne, które mają być udostępnione na platformie?
W zależności od formatu dokumentu przewiduje się różne standardy publikacji. Dążymy do tego by zachowywać najlepsze standardy, toteż konieczne jest ujednolicenie formy materiałów. Dozwolone jest korzystanie z pakietu MsOffice oraz wielu innych programów. W celu ustalenia możliwości publikacji niestandardowych formatów plików konieczny jest kontakt ze specjalistą ds. e-Learningu.

7. W czym może pomóc mi Uczelniany Specjalista ds. e-Learningu?
We wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem dydaktyki przez Internet. Zadaniem specjalisty  ds. e-Learningu, którym jest  Bartosz Krygier, jest opieka nad nauczycielami, którzy zdecydują się skorzystać z platformy e-Learningowej.  W zależności od potrzeb prowadzi on konsultacje, tworzy kursy e-Learningowe, szuka rozwiązań dydaktycznych, które będą mogły być wspierane przez platformę e-Learningową oraz ułatwia nauczycielom korzystanie z systemu e-Learningowego.

8. Jakie możliwości stwarza platforma e-Learningowa?
Możliwości są niemal nieograniczone. W zależności od zapotrzebowania można skorzystać z gotowych już rozwiązań, lub też wyjść naprzeciw swoim pomysłom i stworzyć nowe sposoby wykorzystania platformy e-Learningowej. Każdy nowy pomysł ma szansę zostać zrealizowany, a nowe wyzwania będą przyjęte z entuzjazmem.

Osoba do kontaktu:
mgr inż. Żaneta SZCZEPAŃSKA
specjalista ds. USOS i e-learningu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
tel. (61) 8 510 518 w
e-mail: [email protected]

ZALOGUJ SIĘ DO PLATFORMY
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy