KU AZS WSB

Dyżury członków zarządu KU AZS WSBezp

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
Ul. Garncarska 2/6
61 – 817 Poznań
Tel. 061 853 79 05
e-mail:  wsbezp.poznan@azs.pl

Opiekun Klubu Uczelnianego: 
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr inż. Marian KRYŁOWICZ prof. nadzw. WSB
e – mail: mariankrylowicz@gmail.com

 • Nadzór nad działalnością Klubu oraz Zarządu;

Zarząd Klubu Uczelnianego:

Skład zarządu na kadencję 30.09.2019-30.09.2021:

 • Bartosz Majchrzak – Prezes KU AZS WSBezp
 • Tomasz Olszewski – Vice Prezes ds. Organizacji
 • Magdalena Kaczor – Vice Prezes ds. Upowszechnia i Marketingu
 • Magdalena Krawczyk – Sekretarz
 • Marcin Wróbel – Członek Zarządu
 • Klaudia Szeremet – Członek Zarządu
 • Marta Gaca – Członek Zarządu

STATUT

Główne cele, którymi kieruje się Zarząd Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu to:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w społeczności akademickiej.
 2. Polepszanie stanu zdrowia oraz podwyższanie sprawności fizycznej braci studenckiej.
 3. Rozwój sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
 4. Działalność zgodna z tradycjami AZS.
 5. Propagowanie tradycji narodowej, świadomości narodowej i obywatelskiej.
 6. Działalność charytatywna oraz wolontariat.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 9. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 12. Współpraca międzyuczelniana.
 13. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
 14. Obozy survivalowe.
 15. Turystyka, rekreacja utrwalanie tożsamości historycznej oparta o zajęcia w terenie.

SEKCJE ORAZ KIEROWNICY :

 • Strzelectwo sportowe – kierownik: dr inż. Marian Kryłowicz (mariankrylowicz@gmail.com), trener: lic. Marcin Wróbel (marcinjerzywrobel@gmail.com)
 • Karate – kierownik i trener: mgr Mariusz Siebert (mariuszsiebert76@gmail.com)
 • Tenis stołowy – Kierownik i trener:  mgr Bartosz Majchrzak (wsbezp.poznan@azs.pl)
 • Dart –Kierownik i trener : lic. Marta Gaca – wsbezp.poznan@azs.pl
 • Brydż sportowy – kierownik: dr inż. Marian Kryłowicz, trener mgr Bartosz Majchrzak (wsbezp.poznan@azs.pl)
 • „THE BLUE” – sekcja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – pełniący obowiązki kierownika Tomasz Olszewski – Tomasz.olszewski@azs.pl
 • Samoobrona – kierownik i trener: mgr Mariusz Siebert (mariuszsiebert76@gmail.com)
ZOBACZ TAKŻE:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: