KU AZS WSB

Chcecie być na bieżąco ze swoim AZS – em? Obserwujcie nas!

Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Ul. Elizy Orzeszkowej 1
60 – 778 Poznań
e-mail:  [email protected]

Opiekun Klubu Uczelnianego: 
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr inż. Marian KRYŁOWICZ prof. nadzw. WSB
e – mail: [email protected]

 • Nadzór nad działalnością Klubu oraz Zarządu;

Zarząd Klubu Uczelnianego:

Skład zarządu na kadencję 30.09.2021 – 30.09.2023:

 • mgr Robert WOŹNIAK – prezes KU AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
 • Michał KLAUZIŃSKI – wiceprezes KU AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
 • Julia PITLOK – członek zarządu KU AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

 

W sprawach związanych ze sportem akademickim proszę się kontaktować z prezesem.
Dane kontaktowe:
mgr Robert Woźniak
e – mail: [email protected] (mail służbowy).

STATUT

Główne cele, którymi kieruje się Zarząd Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu to:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w społeczności akademickiej.
 2. Polepszanie stanu zdrowia oraz podwyższanie sprawności fizycznej braci studenckiej.
 3. Rozwój sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
 4. Działalność zgodna z tradycjami AZS.
 5. Propagowanie tradycji narodowej, świadomości narodowej i obywatelskiej.
 6. Działalność charytatywna oraz wolontariat.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 9. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
 12. Współpraca międzyuczelniana.
 13. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
 14. Obozy survivalowe.
 15. Turystyka, rekreacja utrwalanie tożsamości historycznej oparta o zajęcia w terenie.
ZOBACZ TAKŻE:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: