Stypendia

Instytut Nauk o Człowieku (IWM – Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu ogłosił nabór wniosków do Programu stypendialnego im. Józefa Tischnera. Zaproszeni do składania wniosków są doktoranci i doktorzy poniżej 35 roku życia, którzy posiadają obywatelstwo polskie. Program stypendialny jest otwarty dla reprezentantów wszystkich dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Beneficjenci programu wyjadą do IWM na okres 6 miesięcy (lipiec – grudzień 2015) i otrzymają stypendium w wysokości 9300 euro.

Termin składania wniosków: do 20 grudnia br.

Więcej informacji:
http://www.iwm.at/fellowships/tischner/

Fundacja Bogliasco zaprasza do składania wniosków o stypendium dla osób, które zajmują się twórczością bądź prowadzą badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura (także krajobrazu), literatura, filologia klasyczna, muzyka, taniec, film, teatr, historia oraz sztuki wizualne.

Stypendia pokrywają koszty zakwaterowania (przeciętnie od 30 do 34 dni) w Study Center Bogliasco we Włoszech nie tylko laureatowi, ale także osobie towarzyszącej (partner, współmałżonek). Od aplikantów oczekuje się m.in.: znaczących osiągnięć w ramach swojej dyscypliny, opisu projektów do zrealizowania podczas pobytu oraz uprzedniego przygotowania w zakresie posiadanych materiałów badawczych.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze jesiennym), do 15 kwietnia 2015 roku (pobyt w kolejnym semestrze wiosennym).

Więcej informacji:
http://www.bfny.org/en/apply

Instytut Szwedzki zaprasza do aplikowania o stypendia dla doktorantów i osób ze stopniem doktora będących obywatelami: Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Gruzji i Mołdawii. Stypendia oferowane są w ramach Programu Visby, który oferuje naukowcom z ww. państw następujące możliwości realizacji badań (wszystkie dziedziny nauki)
na szwedzkich uniwersytetach:

  • doktoranckie pobyty badawcze – w formie jednorazowego wyjazdu długoterminowego (na 6, 9 lub 12 miesięcy) bądź szeregu krótkoterminowych wyjazdów (suma czasu trwania pobytów maksymalnie 12 miesięcy w ciągu 3 lat; nie więcej niż 2 wyjazdy do Szwecji na rok),
  • podoktorskie pobyty badawcze – preferowani kandydaci, którzy zdobyli stopień doktora w roku 2010 bądź później (pobyt badawczy 6, 9 lub 12 miesięczny),
  • doświadczeni naukowcy – stypendium na pobyt badawczy (maksymalnie 6 miesięcy) kierowane do badaczy, którzy zdobyli stopień doktora przed 2010 rokiem.

W ramach Programu VISBY uczestnicy mają zapewnione stypendium (wolne od podatku)  w wysokości 15 000 koron szwedzkich dla doktorantów i 18 000 koron dla naukowców o większym doświadczeniu badawczym oraz ubezpieczenie. Nie ma możliwości przedłużania bądź przekładania stypendium.

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2015 roku

Więcej informacji:
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/#idx_10

Fińskie Centrum na Rzecz Mobilności Międzynarodowej (CIMO – Centre for International Mobility) zaprasza początkujących naukowców (uczestników studiów doktoranckich) do składania wniosków o stypendia badawcze (dowolna dziedzina wiedzy). Oferta skierowana jest do aplikantów z różnych krajów świata (w tym Polski) chcących realizować badania w instytucji naukowej bądź badawczej w Finlandii. Stypendium może trwać od 3 do 12 miesięcy i wynosi od 900 do 1200 euro na miesiąc (1500 euro dla wniosków złożonych po 1 września br.).

Termin składania wniosków: nabór ciągły (przynajmniej 5 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia stypendium).

Więcej informacji na stronie internetowej.

Australijski rząd zaprasza badaczy z całego świata (w tym m.in. z Polski) do składania wniosków w programie stypendialnym Endeavour Postgraduate Awards. W ramach inicjatywy można uzyskać wsparcie finansowe wspomagające aplikanta w uzyskaniu stopnia doktora na uczelni w Australii. Zagraniczni naukowcy (zarówno doktoranci jak i ze stopniem doktora) mogą ponadto wnioskować o środki na przeprowadzenie krótkich (od 4 do 6 miesięcy) pobytów badawczych w powyższym kraju. Jest to możliwe w ramach kolejnego programu rządu australijskiego – Endeavour Research Fellowships.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW uprzejmie zawiadamia, że do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęła informacja na temat konkursu na stypendium naukowe, ogłoszonego przez University of Alberta (Kanada).

Konkurs jest adresowany do polskich, młodych naukowców, przygotowujących  pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub sztuk pięknych. Od zwycięzcy konkursu oczekuje się zaangażowania w działalność kulturalną i akademicką uniwersytetu, w szczególności poprzez przyczynianie się do rozwoju kontaktów University of Alberta z instytucjami polskimi. Miejscem realizacji stypendium będzie Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.
Szczegółowe informacje zawiera strona internetowa uniwersytetu. Nabór trwa do dnia 9.05.2014.

Instytut Francuski w Polsce zaprasza polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część swoich badań we Francji do starania się o stypendia naukowe BGF. Stypendia te dotyczą wszystkich dziedzin nauki z wyjątkiem medycyny. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. Stypendium może trwać od jednego do półtora miesiąca (w okresie od września do grudnia 2014 roku). Naukowiec otrzyma w jego ramach 1375 euro na miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia oraz przejazdu
z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Termin składania wniosków: do 1 maja 2014 roku. Więcej informacji: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/

PROGRAM STYPENDIALNY DLA OBYWATELI GRUPY WYSZECHRADZKIEJ

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza do skorzystania z oferty Programu Stypendialnego dla obywateli Grupy Wyszehradzkiej. Polacy w jego ramach mogą ubiegać się o tzw. stypendia wewnątrz-wyszehradzkie (Intra-Visegrad Scholarships – IVS) oraz stypendia wyjazdowe (Out-Going Scholarships – OS).

  • Pierwszy rodzaj stypendium przeznaczony jest dla wyróżniających się studentów i naukowców pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy chcą studiować na uczelniach w tychże państwach.
  • Drugi rodzaj stypendium kierowany jest do wyróżniających się studentów i naukowców chcących studiować w krajach spoza Grupy Wyszehradzkiej. Wyjechać można do następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia oraz Ukraina.

Wnioski o stypendia mogą składać studenci z dyplomem licencjata (bądź z ukończonym trzecim rokiem studiów jednolitych magisterskich), doktoranci oraz uczestnicy programów post-doc. Nie można aplikować o studia na uczelni, w której aktualnie się studiuje.

Zarówno IVS jak i OS obejmują wsparcie w wysokości 2300 euro na semestr dla wyjeżdżającego (na jeden bądź dwa semestry) naukowca oraz 1500 euro dla instytucji goszczącej. W przypadku OS przewidziano także grant podróżny dla badaczy chcących odbyć stypendium w miejscu odległym o przynajmniej 1500 kilometrów od aktualnego miejsca odbywania studiów/zatrudnienia.

Termin składania wniosków (IVS oraz OS): do 31 stycznia 2014 roku   

Więcej informacji (IVS):http://visegradfund.org/scholarships/intra/

Więcej informacji (OS):http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/

Więcej szczegółów na stronie: http://grundtvig.org.pl/

ZOBACZ TAKŻE:

Wydarzenia

kwiecień, 2018

26maralldayBądź bezpieczny!Konkurs, Poznań

21kwialldayKurs przygotowawczy do rekrutacji w PolicjiKurs

24kwialldayPo ślonsku w GliwicachSpotkanie autorskie, Gliwice

25kwialldayV Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNEKONFERENCJA, GIŻYCKO

28kwialldayFestyn bezpieczeństwaFestyn, Poznań

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy