Wyjątkowa okazja na skrócenie kursu przygotowawczego do Policji!

Skrócony kurs przygotowawczy do pracy w Policji - porozumienie WSB

 

Współpraca Policji ze szkołami wyższymi w procesie przygotowania kandydatów do służby w Policji wynika z art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.). Zapis ten umożliwia Komendantowi Głównemu Policji zawieranie porozumień ze szkołami wyższymi o realizacji w ramach studiów treści kształcenia wyłączonych z programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

 

Dzięki podpisaniu takiego porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa a Komendą Główną Policji, studenci specjalności policyjnych na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizują w trakcie studiów “Minimalny zakres treści kształcenia programu kształcenia zawodowego dla policjantów”.

 

Co to oznacza?

Nasi absolwenci, dzięki realizacji w  trakcie studiów specjalnych treści, przede wszystkim o charakterze teoretycznym, będą mieli możliwość odbycia skróconego szkolenia zawodowego podstawowego, realizowanego w jednostkach szkoleniowych, trwającego jedynie 105 dni!

 

Dlaczego warto?

  • Przewaga na rynku pracy – skrócony kurs przygotowawczy to szybsza droga do pełnoprawnej służby w Policji.
  • Kompleksowe przygotowanie – nasze programy nauczania są zgodne z wymaganiami Komendy Głównej Policji, co zapewnia wysoką jakość kształcenia.
  • Praktyczne doświadczenie – dzięki współpracy z Policją, nasze zajęcia są praktyczne i dopasowane do realnych potrzeb służby.

 

Gdzie możesz studiować?

Wydziały, na których studiować można Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne znajdują się w:

  • Gdańsku
  • Gliwicach
  • Koszalinie
  • Poznaniu

 

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę Praca w Policji.

Sprawdź także jak wygląda pełne szkolenie zawodowe podstawowe policji.