Szkolenie w Poznaniu „Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników bezzałogowych statków powietrznych organizujemy szkolenie „Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych”.

 

Szkolenie: „Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych”

 

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych zarówno w środowisku wojskowym, jak i cywilnym ulega ciągłej transformacji. Niezbitym dowodem na to jest wykorzystanie tego typu sprzętu w konfliktach zbrojnych, ale także  w szeroko pojętym transporcie i komunikacji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 marca 2024 r.

 

CZAS TRWANIA (liczba godzin): 30 godzin.

TERMIN SZKOLENIA: 10-12.04.2024 r.

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie stacjonarne, ul.Józefa Strusia 12, 60-711 Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpiecznego i zgodnego z prawem wykorzystania Polskiej Przestrzeni Powietrznej w zakresie:

 • przepisów europejskich regulujących tematykę posługiwania się bezzałogowymi statkami powietrznymi;
 • przepisów europejskich regulujących tematykę zasad zarządzania ruchem lotni- czym i polskiej przestrzeni powietrznej
 • konwersji świadectw kwalifikacji UAVO;
 • Kategorie wykonywania lotów BSP;
 • przygotowania dokumentacji kierowanej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie operacji zgodnej z krajowym scenariuszem standardowym (NSTS);
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii otwartej;
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii szczególnej;
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii certyfikowanej;
 • zasad zgłaszania operacji kategorii otwartej i innych do Polskiej Agencji Żeglugi Po- wietrznej;
 • przygotowania dokumentacji w zakresie operacji kierowanej do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 • zasad działania i wykorzystania stref geograficznych zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym UE 2019/947;
 • zasad działania i wykorzystania przestrzeni U-space
 • zasad działania ruchu BSP na wielką skalę w strefie powietrznej

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • Zapisanie się na szkolenie drogą mailową ([email protected]) lub osobistą.
 • Wpłata za szkolenie przelewem na konto Uczelni: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279, z dopiskiem „imię i nazwisko, kurs bezzałogowy statek powietrzny”

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 • uczestnik szkolenia – 1400 zł.

 

Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w szkoleniu na adres: [email protected], zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie.

 

Szkolenie prowadzi:

Janusz Janiszewski - prowadzący szkolenie WSB

Janusz Janiszewski – ekspert w dziedzinach zarządzania ruchem lotniczym ATM, zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych UTM, zarządzania przestrzenią powietrzną ASM, wieloletniego Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu Pansa UTM w polskiej przestrzeni powietrznej oraz współtworzenie legislacji dotyczącej integracji BSP w ruchu lotniczym na poziomie Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, ULC i EASA, kontrolera ruchu lotniczego z 25-letnim stażem pracy. Członek Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej, Dyrektor Biura Zarządzania Bałtyckim FAB oraz członek Komitetu CANSO CEO na Europę. Absolwent Akademii Sztuki Wojennej na kierunku zarządzanie ruchem lotniczym oraz studiów ekonomicznych we Wrocławiu.