Spotkanie z Prezesem Centrum Wymian Akademickich

W ubiegłym miesiącu przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu tj. Pani Prorektor dr Anna KURKIEWICZ oraz Pani Pełnomocnik mgr Julita JARECKA odbyły spotkanie z Prezesem Centrum Wymian Akademickich w Nipropietrowsku, Panią Walentyną PODDUBNĄ.

Celem spotkania było omówienie procesu rekrutacyjnego oraz programu wsparcia dla kandydatów na studia w naszej Uczelni. WSB współpracuje z wyżej wymienionym Centrum od kilku lat i każdego roku organizuje możliwość podjęcia studiów przez cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy podkreślając w ten sposób międzynarodowy wymiar kształcenia. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w budowaniu koncepcji kształcenia, jak i planach dalszego rozwoju kierunków studiów. Przede wszystkim Uczelnia poświęca bardzo dużo uwagi kwestii ciągłej aktualizacji i poszerzaniu dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz pozyskiwaniu nowych.

 

WSB i Centrum Wymian Akademickich - spotkanie