„Safety & Fire Technology” (SFT Vol. 56 Issue 2/2020) – najnowszy numer

„Safety & Fire Technology” (SFT Vol. 56 Issue 2/2020) – najnowszy numer

Wydawca:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY