Profesor Hanna Saturska MD, DMSc– gościnnie w WSB w ramach programu ERASMUS+

W dniach od 21 do 27 maja gościem specjalnym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w ramach wymiany nauczycieli akademickich programu Erasmus+, była Pani Profesor Hanna Saturska– wykładowca oraz Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej, Organizacji i Ekonomii Ochrony Zdrowia oraz Statystyk medycznych
w Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu
. Pani Profesor przeprowadziła krótki cykl zajęć dydaktycznych dla studentów stacjonarnych studiów licencjackich w Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu. Tematem jej zajęć były problemy zdrowotne świata oraz zagadnienia zdrowia publicznego. Studenci oprócz wysłuchania wykładu Gościa wykonywali również ćwiczenia przygotowane przez Panią Hannę Saturską. Uczelnia przygotowała również program kulturalny, dzięki któremu Pani Profesor zapoznała się z architekturą starodawną i nowoczesną, występującą w mieście Poznań. Ostatnim punktem programu było uczestnictwo w II Studenckiej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”, podczas której Pani Profesor H. Saturska wygłosiła referat w języku angielskim pt. “Principles of Sustainability in Health Promotion and Education: Universities’ and Public Health centers’ Role”  (w tłumaczeniu na język polski: „Zasady Zrównoważonego Rozwoju
w Promocji Zdrowia i Edukacji: Rola uniwersytetów i ośrodków zdrowia publicznego.”).

Wizyta przedstawiciela naszej uczelni partnerskiej niewątpliwie wpłynęła na podniesienie prestiżu Uczelni oraz jej wymiar międzynarodowy.

Erasmus Plus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.