Płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania – zgłoszenia do 15.06.2023

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na 4-miesięczne płatne staże

aplikuj do 15 czerwca!

 

  • Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/

 

ZAPRASZAMY!