O ZDROWYM STYLU ŻYCIA W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE pod hasłem Zdrowy styl życia odbyła się w Giżycku w dniach 8-10 maja 2019 roku. W obecności znamienitych gości Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK dokonał uroczystego otwarcia Konferencji. Włodarze miasta i powiatu, Panowie burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol IWASZKIEWICZ i Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław DRZAŻDŻEWSKI podczas otwarcia wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podsumowali działania władz samorządowych w stwarzaniu mieszkańcom idealnych warunków do prowadzenia zdrowego stylu życia. W części artystycznej zaprezentował się Zespół Ludowy Sterławiacy, działający pod egidą Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Obrady plenarne i panele studenckie rozpoczęły się tuż po uroczystym powitaniu uczestników i gości Konferencji, umożliwiając prezentację wyników badań oraz wymianę doświadczeń i poglądów w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W drugim dniu Konferencji Prezes Instytutu Hortiterapii Zielony Płomień w Mrągowie Pani Zofia WOJCIECHOWSKA poprowadziła zielone warsztaty: „Mobilne ogrody zdrowia sposobem na zdrowie każdego dnia”. Były one fantastyczną okazją do tego, aby nauczyć się doświadczać cudownej magii roślin wszystkimi zmysłami, tworząc przy okazji mobilne ogrody, czyli barwne i pachnące bukiety osadzone na gąbkach florystycznych. Uczestnicy warsztatów mogli również skosztować Żywej Wody MNP, o której dobroczynnych właściwościach opowiadała Pani Prezes podczas swojego wystąpienia już w pierwszym dniu Konferencji. Po sesji obrad plenarnych w ogrodzie Hotelu Europa  na uczestników Konferencji czekała kolejna atrakcja w postaci pokazu gry Boccia, przygotowanego przez profesjonalnych zawodników i sędziów, a zarazem słuchaczy Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ostatnim punktem programu Konferencji była piątkowa sesja obrad plenarnych pod przewodnictwem Pani dr Bożenny PIĄTKOWSKIEJ i Pani mgr Magdaleny SZULCY z Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, które dokonały również podsumowania i oficjalnego zakończenia Konferencji.

Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję Konferencji pod hasłem Edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.