O bezpieczeństwie cywilizacyjnym w Gdyni…

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w Hotelu „Dom Marynarza” w Gdyni odbyła się jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konferencji było szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa cywilizacyjnego oraz zagadnień oscylujących wokół tego terminu. Organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia ponownie była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu przy współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. O celach i założeniach Konferencji rozmawiano z Organizatorami w programie “Dzień dobry tu Gdańsk”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław STRUK, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław RZYMKOWSKI, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech SZCZUREK oraz PORT GDAŃSK. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK.

W ramach oficjalnych wystąpień, podczas sekcji plenarnej rozpoczynającej obrady, głos zabrali: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI (20 lat w Sojuszu Północnoatlantyckim – Edukacyjna droga do NATO), kmdr Tomasz LASKOWSKI (Zadania militarne i niemilitarne 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej) – Dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także prof. dr hab. Bogdan SZULC (Humanistyczne konteksty bezpieczeństwa cywilizacji europejskiej).

Tegoroczna Konferencja zebrała blisko 120 uczestników reprezentujących kilkanaście ośrodków naukowych, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Ciekawym wzbogaceniem Konferencji było zwiedzanie OM ORP „BŁYSKAWICA”.

W trakcie trzech dni Konferencji uczestnicy obradowali w sekcjach problemowych, które były poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Perspektywy bezpieczeństwa cywilizacyjnego
  • Bezpieczeństwo cywilizacyjne – wyzwania i zagrożenia
  • Wybrane zagrożenia cywilizacyjne
  • Pedagogiczne i kulturowe aspekty bezpieczeństwa cywilizacyjnego
  • Bezpieczeństwo cywilizacyjne – wielorakie perspektywy.

Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem tegoroczną edycją i zapraszamy na kolejną – szczegóły wkrótce.