Konferencja naukowa „Kultura Pokoju” już za nami!

W dniach 21-22 kwietnia 2023 r. w Pałacu i Folwarku Galiny odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju” pod tytułem “Współczesne problemy Wojny i Pokoju”.

 

Była to pierwsza konferencja zorganizowana przez naszą Uczelnię w formie hybrydowej – uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa on-line oprócz osobistego udziału w obradach. Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatora konferencji – Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, którego Dyrektorem jest prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO.

Patronatem honorowym konferencję objęli Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oleksandr PLODYSTYI – Konsul Ukrainy w Gdańsku, JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB; JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP; JM Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku – dr Roman GAWRYCH, MBA, prof. WSSE oraz JM Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – dr hab. n. med. Andrzej WOJTYŁA.

Patronami medialnymi były „Przegląd samorządowy Pomorze” (Gdańsk) i „Przegląd Europejski” (Warszawa).

W imieniu regionu warmińskiego uczestników konferencji przywitał Wokalny Zespół MOZAIKA.

Wykład inauguracyjny pt. Dialektyka wojny i pokoju w świetle filozofii bezpieczeństwa  wygłosił prof. dr hab. nauk humanistycznych Ryszard ROSA.

Uczestnikami konferencji byli znakomici naukowcy i praktycy z Polski (Bartoszyce, Gdańsk, Kalisz,  Łódź, Poznań,Warszawa, Wrocław, Olsztyn), Ukrainy i Słowacji. Poruszono m. in. tematy związane ze współczesnymi problemami bezpieczeństwa i obronności, a także analizą sytuacji na Ukrainie w kontekście badań psychologicznych i pedagogicznych. Ponadto w konferencji wzięli udział studenci, którzy podzielili się własnymi spostrzeżeniami i badaniami oraz wzięli udział w dyskusjach.

Wśród głównych pytań, które wywołały dyskusję, były pytania m. in. o: współczesne definicje fenomenu bezpieczeństwa, zadania przygotowania kadry dydaktycznej specjalizującej się w dziedzinie bezpieczeństwa, wpływ dynamicznych procesów politycznych i społecznych na transformację systemu wartości i stan ludzkiego umysłu, historię i etyczny kontekst wojny, psychologię strachu i paniki, pozytywne praktyki  w pracy z uchodźcami, współczesne technologie w obronności i cyberbezpieczeństwie, a także nowe możliwości sztucznej inteligencji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, którzy w swoich wystąpieniach zawarli merytoryczne rozważania dotyczące m. in. współczesnych problemów bezpieczeństwa i już dziś zapraszamy Państwa za kolejną, siódmą edycję naszej konferencji z cyklu „Kultura Pokoju”, która będzie zorganizowana przez naszą Uczelnię w kolejnym roku. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących konferencji na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie bardzo prosimy uczestników tegorocznej konferencji o przysłanie tekstów do monografii pokonferencyjnej do dnia 19.05.2023 r.