Kolejne podpisane porozumienie

18.11.2022 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu dr Sebastiana Niedzwieckiego, dr Stanisława Mikołajczaka, Prorektor ds. komunikacji mgr Gabrieli Babuli z Mateuszem Grzesiakiem – Stowarzyszenie strzeleckie “Patriota Sao” oraz Ryszardem Malakiem – Akademia Szkoleń Obronnych „Giwera”. Przedmiotem rozmowy było określenie wspólnych celów. Owocem dialogu było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie promocji Uczelni, organizowania praktyk zawodowych oraz planowanie wspólnych inicjatyw. W myśl porozumienia podjęte zostaną działania na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.

Cieszymy się z tego porozumienia i mamy nadzieję na owocną współpracę!