Gliwice podpisały porozumienie z ZSOiT w Wojkowicach

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach zyskał nowego Partnera. Dnia 16 marca 2018 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wydziałem Studiów Społecznych w Gliwicach, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, który reprezentuje Dyrektor mgr Anna AUGUSTYŃSKA.

Jednym z profili kształcenia ZSOiT w Wojkowicach jest m.in. klasa pożarniczo-ratownicza, klasa policyjno-prawna, klasa psychologiczno-pedagogiczna, klasa animator kultury z elementami organizacji imprez masowych oraz technik lotniskowych Służb Operacyjnych, technik Geodeta oraz technik Architektury Krajobrazu.

W ramach niniejszego porozumienia Uczelnia umożliwi m.in.  pracownikom i uczniom Szkoły uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, zajęciach terenowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej.