Fotorelacja: Sympozjum „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży”

8 kwietnia w Żuławskim Parku Historycznym odbyło się sympozjum pt. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży”, którego inicjatorką i prowadzącą była st.sierż. dr Magdalena Pinkowicka, wykładowczyni gdańskiego wydziału Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, zajmująca się zagadnieniami z zakresu profilaktyki społecznej w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Organizatorami sympozjum byli Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego oraz Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Sympozjum zostało również objęte honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

W konferencji udział wzięli m.in.: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, przedstawiciele m.in.: powiatu, szkół i organizacji pozarządowych o profilu psychologiczno-pedagogicznym oraz uznani specjaliści z obszaru psychiatrii, suicydologii i interwencji kryzysowej.
Z ramienia wydziału gdańskiego WSB na sympozjum obecni byli: Dziekan – dr inż. Robert Kościelniak, Prodziekan ds. społecznych – dr Ewa Szczepkowska oraz Kierownik promocji i kontaktów z otoczeniem – mgr Małgorzata Migdał-Matla.
W Polsce obecnie ginie więcej nastolatków z powodu zachowań samobójczych niż w wypadkach komunikacyjnych. W 2020 roku według danych Komendy Głównej Policji liczba samobójstw (S, N=107) dzieci i młodzieży była wyższa o 21% niż ofiar wypadków komunikacyjnych (N=84), ponadto odnotowano 12% wzrost samobójstw wśród nastolatków (13-18 lat), w odniesieniu do roku 2019. Każde pojedyncze samobójstwo dziecka, czy nastolatka porusza społeczeństwo, bo trudno zrozumieć co mogło być jego przyczyną, dlaczego nie udało się temu zapobiec. Podczas sympozjum dyskutowano o symptomach i zachowaniach świadczących o możliwych myślach samobójczych oraz działaniach profilaktycznych, mających na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Sympozjum miało na celu pokazanie, ze warto rozmawiać i szukać rozwiązań.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.