Zaproszenie na studenckie staże w Urzędzie Miasta Poznania

Oferujemy:

79 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania

5 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń

2 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

13 miejsc w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

 

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, wszystkich uczelni,
  • bycie studentem preferowanego przez wydział kierunku,
  • wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego na stronie www.poznan.pl/mim/staz/, w terminie 14.05 – 18.06

WAŻNE! aby zapoznać się z informacjami w załącznikach na w/w stronie:

  • PROGRAM STAŻY STUDENCKICH (regulamin),
  • WYKAZ WYDZIAŁÓW/ BIUR/ JEDNOSTEK – EDYCJA LETNIA

W czerwcu/lipcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/tami – odrębnie do każdego wydziału (zdalnie na platformie ZOOM), co oznacza, że można zostać zaproszoną/nym na kilka rozmów w różnych terminach.

Za 4 miesiące stażu oferujemy łączne wynagrodzenie 6 744 zł brutto.

***

EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE SIERPIEŃ – LISTOPAD 2024

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku pod nr tel. (61) 878 55 10