Płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na płatne staże

 

Wydział Organizacyjny – do wsparcia punktu pomocy prawnej dla uchodźców

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej – do obsługi Programu OK Poznań

Wydział Organizacyjny – staż w Oddziale Rozwoju Kadr

 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku wskazanego w ofercie przez wydział
  •  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

 

Szczegóły oferty i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/