Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Specjalność wojskowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jesteś czynnym żołnierzem i pragniesz awansu, a może dopiero chcesz związać się z armią? Niezależnie, którą z tych opcji wybrałeś zapraszamy Ciebie do studiowania na specjalności wojskowej, która przygotuje Cię pod kątem merytorycznym do pełnienia służby w szeregach Wojska Polskiego!

Absolwent tej specjalności jest przygotowany pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Zna logistykę wojskową,
jak również militarne aspekty bezpieczeństwa lokalnego i międzynarodowego. Wyróżnia się wiedza z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności wojskowej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności
z zakresu dowodzenia, logistyki wojskowej, militarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, operacji pokojowych
i stabilizacyjnych, ostrzegania, alarmowania i ewakuacji ludności, współczesnych konfliktów zbrojnych, zarządzania
w sytuacjach zagrożenia życia oraz zasad użycia broni palnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne,
jest świadomy etycznego wymiaru pracy w służbach wojskowych, jest przygotowany do współpracy w grupie.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Specjalność wojskowa

  • Dowodzenie
  • Operacje pokojowe i stabilizacyjne
  • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja ludności
  • Podstawy prawne służby wojskowej
  • Współczesne konflikty zbrojne
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy