Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

Aktualnie niedostępna w ofercie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zna systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz dysponuje umiejętnościami z zakresu audytu i kontroli systemów informatycznych. Ponadto posiada umiejętność planowania i organizacji bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie. Potrafi zarządzać zespołem w momencie kryzysowych sytuacji.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności bezpieczeństwo informacji- cyberterroryzm na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu audytu i kontroli systemów informatycznych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, metod ataków cyberterrorystycznych, ochrony danych w systemie, podstaw prawnych bezpieczeństwa informacyjnego, polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem w systemach informacyjnych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie organizacji i realizacji systemu bezpieczeństwa informatycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm

  • Audyt i kontrola systemów informatycznych
  • Systemy bezpieczeństwa informacji w organizacji
  • Metody ataków cyberterrorystycznych
  • Ochrona danych w systemie – logika, technika i kryptografia
  • Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy